เรื่องนี้สอนได้ดีมาก ไม่มีอาชีพใดที่สุจริต ต่ำต้อย..อย่าเทียวดูถูกคนอื่น ตัวเองยังไม่ดีพอ อย่ าเบียดเบียนกันและกัน

เจอเรื่องดีๆ อ่ า นง่าย ๆ ให้ข้อคิดดีมาก อ่ า นแล้วสอน อะไรมากมาย เรื่อง “ลุงแจวเรือจ้างกับหนุ่มนักศึกษา”

มีหนุ่มนักศึกษาผู้คงแก่เรียนคนหนึ่ง ได้ทำการว่าจ้างเรือแจวให้พาข้ามฟากไปอีกฝั่ ง ง

ในขณะที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดูมืดครึ้ม และลมเริ่มพัดจนน้ำเกิด มีคลื่นเป็นระลอกเล็กๆ

เรือแจวได้แล่นไปอย่างช้าๆ จนเมื่อเรือได้แล่นเข้าสู่กระแ ส น้ำอันเชี่ ยว ก ร า ด

ลุงแจวเรือจึงต้องใช้ความ อย่ างร ะ มั ดระวังเป็นอย่างมาก ส่วนฝ่ายนักศึกษานั้นกำลังนั่งก้มหน้าอ่ านหนังสือเล่มใหญ่อยู่..

จนในที่สุดนักศึกษาก็ได้เงยหน้าขึ้นมาจากตำราแล้วมองไปยังคนแจวเรือ..

“ลุงๆ เคยอ่านหนังสือประวัติศ าสตร์บ้างไหม?” นักศึกษาเอ่ยถามขึ้น ม า

“ไม่เคยเลยครับ” ลุงแจวเรือจ้างตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา ! !

“ถ้างั้นลุงก็พลาดแล้วหละ ในหนังสือประวัติศาสตร์นะลุง เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าอ่ าน…

มีเรื่องของกษั ตริย์และราชินีในสมัยอดีต รวมถึงเรื่องของสงคราม การต่ อสู ้ทำให้เราสามารถรู้ว่า…

คนในสมัยโบราณใช้ชีวิตกันแบบไหน แต่งกายกันอย่างไร ประวัติศาสตร์จะบอกให้ได้รู้ถึงความเจริญ…

และความเสื่ อ ม ลงของชนช าติต่างๆ ทำไมลุงไม่รู้จัก อ่ านประวัติศ าสตร์บ้างเล่า ?

“ผมไม่เคยเรียนหนังสือครับ” คนแจวเรือตอบ…

คนแจวเรือก็ยังคงแจวเรือต่อไป ส่วนนักศึกษาก็ก้มหน้าอ่านตำราต่อไป..

คงมีแต่เสียงใบแจวกระทบพื้นน้ำเท่านั้น น

ผ่านไปสักครู่หนึ่ง นักศึกษาก็เอ่ยถามคนแจวเรือขึ้นอีก “ภูมิศาสตร์เล่าลุง เคยอ่ านบ้างไหม ? ”

“ไม่เคยเลยครับ “

“ภูมิศ าสตร์ เป็นวิชาที่สอนให้เราได้รู้จักกับโลกและประเทศต่าง ๆ

และยังรวมถึงกระทั่งภูเขา แม่น้ำลม พ ายุ ฝน นะลุง.. วิชาภูมิศ าสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก ลุงไม่รู้จักวิชานี้เลยรึ ? ”

“ไม่เคยเลยครับ” ลุงแจวเรือตอบ ! !

หนุ่มนักศึกษาส่ายหน้า “ถ้าไม่รู้จักวิชานี้ ชีวิตลุงก็เหมือนไม่มีค่าอะไรเลยนะ วิทยาศาสตร์ละลุง เคยอ่ านบ้างรึเปล่า ”

“ไม่เคยอีกแหละ ลุงดเอ้ย.. เฮ้อ อ อ “

ลุงเนี่ยนะเป็นคนยังไงกันแน่ ? วิทย าศาสตร์ที่ช่วยอธิบายถึงเหตุและผลต่าง ๆ

ลุงรู้มั้ยความก้าวหน้าของคนเราในทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับวิทย าศาสตร์โดยตรงเลยนะ…

นักวิทย าศ าสตร์เป็นคนที่สำคัญอย่างมากในโลกนี้เลยก็ว่าได้ แต่นี่อะไรลุงกลับไม่รู้เรื่องพวกนี้เอาเสี ยเลย

ชีวิตของลุงช่างมีค่าน้อยเสี ยเหลือเกิน !!

หนุ่มนักศึกษาปิดตำราของเขา และนั่งเงียบไม่พูดอะไรขึ้นอีก ในช่วงเวลานั้นก้อนเมฆสีดำได้แผ่ขย ายและปกคลุมเต็มไปทั่วทั้งท้องฟ้า

ลมเริ่มพัดแร งขึ้น มีฟ้าแลบแปลบปลาบ เป็นเหตุบอกว่าพายุกำลังจะมา

“ลุงแจวเรือเลยถาม…พ่อหนุ่มคนเก่ง มีความรู้มากมาย ลุงอยากถามอะไรสักหน่อยได้ไหม “

ได้สิลุง..ผมรู้ทุกเรื่อง จะถามอะไรหรือลุง ?

“พ่อหนุ่ม ว่ายน้ำเป็นไหม ? “

“ผมว่ายไม่เป็นครับลุง”

ลุงแจวเรือถอนหายใจ แล้วพูดว่า “เว ร ก ร ร ม “

ฮ่ๅ า ๆ อ่ า นแล้วนั่งยิ้มคนเดียว เพราะเรื่องนี้สอนให้คิดอะไรได้มากมาย

“ทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า

ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

อย่ าดูถูกและเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

ต้องให้เกียรติและเคารพในอาชีพของเขา

มองตัวเองดีพอหรือยัง ถ้ายัง

อย่ าเที่ยวว่าให้คนอื่น”

 

ขอบคุณ r u a n t h a m