(อ่ า นแล้วจะเห็นความจริง) คนที่ให้ยืม… ไม่ใช่เพราะเขา “รวย” หรือมีเงินมาก

คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน คือผู้อุปถัมภ์ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุณมีวาสนาได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต

ตอนที่คุณลำบากเรื่องคน แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพ ยุ งคุณ ไว้ไม่ใช่ว่า เพราะเขามีเงินมาก

แต่เพราะน้ำใจของเขาที่อย ากฉุดคุณ ให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบากที่ให้คุณยืมนั้นมันไม่ใช่เงิน แต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจ

และกำลังใจ เพราะ เชื่อในศักยภ าพของคุณ

7 ข้อควรคิดก่อน “ให้เพื่อนยืมเงิน” ก่อนคุณจะเสียทั้งเงินและเพื่อน

1. – ยิ่งเราสนิทกับคนที่จะยืมเงินเรามากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้คืนก็มีความเสี่ ย ง

ยกตัวอย่ าง.. ถ้าคนที่จะยืมเงินมีหนี้หลายคน เค้าจะเลือกจ่ายหนี้ให้กับคนที่เค้าเกรงใจก่อน ส่วนคนสนิทหรือ คนรู้จักมักได้คิวหลังๆ

2. – เราชอบปฏิเสธ คนที่จะมายืมเงิน โดยให้เหตุผลว่า ไม่อย ากเสียเพื่อนหรือคนรู้จัก

เรื่องเงินเราขอไม่ช่วยเพราะว่าเราก็มีภาระ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ เรายินดีช่วยเต็มที่

(แล้วถ้าเค้าขอ…ก็ต้องช่วยเค้าจริงๆ นะคะ) อย่างนี้ไม่เสียคน

3. – ถ้าทำตัวมีเงินโอกาสที่จะถูกยืม ขอตังค์ก็จะมีมากขึ้นไปด้วยค่ะ

4. – ระลึกไว้เสมอว่าให้ใครยืมเงินไป ให้นึกถึงด้วยว่าถ้าหนี้ก้อนนั้น เป็นศูนย์เราต้องอยู่ได้

5. – ช่วงนี้บอลโลก คนที่ติด ห นี้ พ นั น บอล หรือธุรกิจมืดอย่าให้ยืมเงิน เพราะโอกาสได้คืนต่ำมากๆ ค่ะ

6. – ยิ่งเงินก้อนใหญ่ ยิ่งมีโอกาสได้คืนย ากขึ้น

เพราะลูกหนี้บางคนมองว่า เป็นภาระถ้าไม่ใช้มันคนเดียวก็สบายเราไปเลย

7. – ยิ่งระยะผ่านไปนานเท่าไหร่ โอกาสได้เงินคืน ยิ่งย ากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนตัวมองว่า ยิ่งนานไป ความรู้สึกต้องรับผิดชอบที่ยืมเงินมามันจะลดลงเรื่อยๆ แล้วจะมองว่า ทำไมเราต้องจ่ายเงินให้มันด้วยน้อ…

2 ข้อแนะนำ เศรษฐกิจไม่ค่อยดี อย่ าทำเด็ ด ข าด

“อย่ าค้ำประกันให้ใครเด็ ดขาด”

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคน ตั้งปณิธานไว้ จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดขาด

หลายคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น เข้าข่าย “เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดู ก มาแข ว น ค อ “

เพราะการค้ำประกัน คือการสัญญาว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้

หากลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้

“อย่ านำเงินสำรองฉุกเฉินออกมาให้ใครยืมโดยไม่จำเป็น”

เงินสำรองฉุกเฉิ น คือ เป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยียวย าเรื่องฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติ เห ตุ, ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ

แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริง ๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

 

ขอขอบคุณ b a n g p u n s a r a