ไทยเตรียมรับมือ 9 สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ต้องเริ่มประหยัดได้แล้วนะ

1. ค่าครองชีพจะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ

ข้าวของเครื่องใช้ทุกๆอย่ างจะแพ งขึ้นไปอีก แต่เงินทองกลับหาย ากกว่าเดิมมากๆ

แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อกันยังไง หากวันนี้ยังไม่เตรียมตัว หรือวางแผนการเงินไว้ให้ดี

รับรองอนาคตอาจต้องลำบ ากมากแน่ๆ

2. ความเห ลื่ อ มล้ำในสังคมมากขึ้น

เพราะถ้าหากเงินที่เราฝากไปนั้น ไม่ได้รับ ด อ กเบี้ยแบบเดิมแล้ว ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้

เกิดความเหลื่ อ มล้ำในสังคมได้เช่นกัน และคนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศเรา ก็จะยิ่งรวยขึ้นอีกเรื่อย ๆ

และในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำ พวกเขากลับลำบากขึ้นและไม่มีเงินเหลือเก็บเลย

ก็ต้องทำงานอย่ างหนักอย่ างนี้ไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิต

3. เงินจะอยู่เหนือคนมากขึ้น

เพราะว่าถ้าเงินหาย ากขึ้น มันก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นตามไปด้วยและต่างคนก็ต่างจะพย าย ามทำทุกอย่าง

เพื่อให้ได้มันมาโดยที่ไม่สนใจว่าใครจะลำบาก หรือเดือดร้ อนมากแค่ไหน

ขอแค่ให้ได้มันมาเท่านั้นพอ

4. เงินจะหาย ากมากกว่าเดิม

ก็ดูจากทุกวันนี้สิว่ามันเป็นอย่ างไร น่าจะพอเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วนะว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงมากแค่ไหน

และนี่ก็ยังไม่ได้รวมกับวิก ฤ ตโ ควิ ดที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกด้วยแถมยังมีโ ร ค ร ะ บา ด

หรือเห ตุการณ์ภัยภิบัตธรรมชาติอื่นๆ ตามมาอีก แบบนี้อนาคตคงใช้ชีวิตย ากขึ้นแน่นอน

5. การโก ง การคอรั ปชั่ น มีให้เห็นบ่อยขึ้น

แน่นอนว่าพอเงินหาย ากขึ้นทุกๆ วัน คนก็ฉ วยโอกาสกันก็จะมีมากขึ้นด้วย

เพราะภาวะการข าดเงิน ไม่มีเงินใช้ด้วยคนมันเลยข าดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิม

ทำทุกอย่ างเพื่อให้เงินสน อ งความต้องการของตนเอง

6. ทุกอย่ างจะแ ย่ลงกว่านี้อีกนะ

หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0 % อาจจะแย่ลงกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าเงินจะล้นระบบ ไม่ใช่เงินมีมาก

สำหรับทุกคนนะแต่ที่ว่าเมื่อเงินล้นระบบนั้น มันจะล้นไปอยู่ในมือคนร วย ซึ่งคนรวยในประเทศเรามีจำนวนที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับจำนวนคนจน

ฉะนั้น มันจึงเกิดการใช้จ่ายที่น้อยตามไปด้วย เมื่อจ่ายน้อยก็จะส่งผลกระทบแบบโดมิโน่ ก็คือ

พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนมาซื้อ ของก็ขายไม่ค่อยได้ ในตลาดหรือห้างไม่มีคนเดิน เพราะคนไม่ค่อยมีเงินนั่นเอง

7. ครอบครัวเริ่มมีปัญหา

ถ้าเป็นเมื่อก่อน ผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูแลคนในครอบครัว

ส่วนผู้หญิงนั้นจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน งานเรือน คอยเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอด

แล้วพอมายุคนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ ก็ต้องออกไปทำงานกันหมด เพื่อที่จะช่วยกันหาเงิน

และยิ่งยุคที่เงินหาย ากเช่นนี้ด้วย ก็ยิ่งต้องทำงานให้มากขึ้นหรือหนักขึ้นไปอีก

เพราะเงินที่ได้มานั้น มันก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนั่นเอง

8. อิสรภาพทางการเงินจะเอื้อมถึงได้ย าก

การที่คนเรานั้นมีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย โดยที่เราไม่ต้องทำงานเลย มันคือ

การสร้างอิสรภาพทางการเงิน

คนสมัยก่อนจะนิยมฝ ากเงินเพื่อเอาด อกเบี้ ย แต่ในยุคปัจจุบันคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว

เพราะหากลงทุนผิดที่ก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอดชีวิตเชียวเลย

9. คนแก่ต้องกลับมาทำงานอีกครั้ง

จริงๆแล้ว ปกติคนในวัยนี้เขาเตรียมางแผนที่จะเกษียณไว้แล้วนะ เพื่อว่าหลังจากที่เขาเกษียรไป

จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ที่เพียงพอต่อบั้นปลายชีวิต หรือสามารถนำเงินนั้นไปฝากธนาคาร

และหวังเก็บกินด อ กเ บี้ ยได้บ้าง แต่หากอนาคตที่เงินฝากไม่มี ด อ กเ บี้ ยให้แล้ว

ก็จะทำให้เงินค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมด ทีนี้ก็กลายเป็นว่าผู้สูงอายุ ต้องกลับมาทำงาน

ที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มี “คนแก่รุ่นใหม่” จำนว นมากที่จะมีอายุยืนยาว แต่ไม่มีรายได้

ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีคนเลี้ยงดู สภาวะเช่นนี้ไม่ได้เป็นแค่ความยากลำบากของใครของมัน

แต่รวมๆ กันแล้วจะกลายเป็นจังหวะขาลงของทั้งประเทศ