(อ่านไว้เตือนสติดีมาก) คนอื่นจะดูถูกเรา ก็ไม่เจ็ บเท่า…ญาติพี่น้อง มาดูถูกกันเอง

บางครั้งเราก็ไม่ควรแคร์หรอกนะว่าคนอื่นๆ จะคิดกับเรายังไง ใครจะด่ าจะว่าอะไรให้เราเสี ยหาย

“เราก็ไม่อย ากยุ่งเพราะว่า…

มันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรา

เราก็เลยไม่จำเป็นต้องแคร์เท่าไหร่”

แต่บางครั้งคนใกล้ตัวเรา คนที่เราคิดว่าเขารักเรา

และเราก็รักเขา คนที่เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของเรามาดูถูกเรามันเ จ็ บมากๆ นะ

อย่ างน้อยต่อให้คนทั้งโลกไม่มีใครเข้าใจเราแต่ญาติพี่น้อง หรือครอบครัวเราเข้าใจเรา

“แค่นั้นมันก็น่าจะเพียงพอแล้ว” แต่ถ้าโดนญ าติพี่น้องหรือคนในครอบครัวดูถูกอีกล่ะก็..

“เป็นใครก็ไม่น่าทนไหวหรอกนะ”

ปกติแล้วคำว่าครอบครัวก็คือคนที่สายสัมพั นธ์ที่แน่นแฟ้นมากเป็นพิเ ศ ษ

“ควรที่จะช่วยเหลือหรือให้กำลังใจกัน จริงไหม..” ไม่ใช่มาดูถูกหรือตั ดพ้ อกำลังใจ

ถ้าเป็นคนข้างนอกหรือคนที่เรารู้จักแค่ผิ วเ ผิ นมาดูถูกเรา เราก็ยังเฉยๆนะ แต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวคนที่เรารักคนที่เราไว้เนื้ อเชื่อใจ

มาดูถูกแบบนี้ไม่ว่าใครก็ไม่โอเคกันทั้งนั้นแหละนะ

เมื่ออ่ า นมาถึงตรงนี้… แล้วหันมาใส่ใจความรู้สึกของคนใกล้ชิดให้มาก ๆ เพราะว่าบางที

“คุณอาจจะเป็นโลกทั้งใบสำหรับเขาก็ได้

พบเจอคนดีให้เกรงใจ ไม่ใช่เอาเปรียบเขา

คน 5 แบบ ที่ควรรักษาเอาไว้ในชีวิต”

1. คนที่มีบุญคุณช่วยเหลือเรา

คำว่าบุญคุณมีหลายรูปแบบ แต่อะไรที่เขาทำดีกับเรา เราเพียงทำดีตอบก็ถือเป็นการตอบแทนที่ดีมากๆแล้ว

2. คนที่กล้าที่จะเตือนเรา

ในชีวิตมีไม่กี่คนหรอกที่กล้าที่จะตักเตือน ห้ามปรามเราตรงๆ เก็บรักษาคนเหล่านี้ไว้คอยเตือนสติเราถือเป็นเรื่องดี

3. คนที่คอยอยู่เคียงข้าง

ไม่ว่าวันนี้นเราจะกำลังมีความสุขที่สุด หรือกำลังทุกข์ที่สุดก็ตาม

4. คนที่หวังดีกับเรา

คนประเภทนี้เราอาจจะมองครั้งเดียวไม่ออก แต่พอนานๆไปเราจะเห็นเองว่า ใครกันที่หวังดีกับเราจริงๆ

5. คนที่ให้เกียรติเราทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ไม่ล้ำเส้น ไม่หมิ่นในตัวเราให้รู้สึกแย่คนบางคน อาจเป็นเพียงครูเป็นเพียงประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเรา จงเก็บรักษาไว้แต่สิ่งที่ดี

หากสิ่งใดที่ไม่ดี ก็เพียงแค่โย น ทิ้ งไป และเราก็จะไม่ทำแบบนั้นกับคนอื่น

เรียบเรียงเนื้อหาโดย อ่านแล้วดี

ขอขอบคุณ คิดกลับด้าน