หม้อดินร้าวอ่านจบแล้วมีกำลังใจ…รักตัวเองมากขึ้น (สอนใจดีมาก)

เรื่องมันมีอยู่ว่า.. มีชายอินเดียคนหนึ่ง เมื่อช่วงสองปีที่ผ่านมานั้น ผู้คนต่างก็เห็น

เขาจนชินตาว่าบนบ่าของเขามีหม้อดินใบใหญ่วางอยู่ข้างละใบ หม้อดินใบหนึ่งมีรอยร้ าว ขณะที่อีกใบหนึ่งยังมีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามอย่ างไร้ที่ติ

หม้อใบที่สวยสวยงามนั้น สามารถบรรจุน้ำไว้เต็มเปี่ยม จากลำธ ารจนถึงบ้านเจ้านาย

ขณะที่อีกใบหนึ่ง. เมื่อมาถึงปลายทาง กลับเหลือน้ำแค่ครึ่งเดียวก็เท่ากับว่า..

ชายผู้นี้ขนน้ำได้เที่ยวละหม้อครึ่งอยู่ทุกครั้ง ก็แน่ล่ะสิ หม้อดินใบสวยใบนั้นก็ย่อมภาคภูมิใจในตนเอง ที่ทำหน้าที่ได้อย่ างสมบูรณ์แบบครบถ้วน

ส่วนหม้อดินใบร้าว..นอกจากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกน้อยเนื้ อต่ำใจ ในความไม่สมประกอบของตนเอง

แล้วมันยังรู้สึกผิดกับการทำหน้าที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกด้วย หลังจากสองปีเต็ม ที่แบก

ความทุ กข์ ร ะท ม ข มขื่ นนั้นเอาไว้มันจึงตัด สินใจเอ่ยกับคนหาบน้ำว่า “ฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกิน

ฉันอย ากขอโทษท่าน ที่ตลอดสองปีมานี้ ฉันทำงานให้ท่านได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

เนื่องจากเจ้ารอยร้ าว บนตัวฉันตอนนี้มันทำให้น้ำรั่วไหลไปตลอดทาง”

เมื่อคนหาบได้ฟังเช่นนั้นแล้ว ก็พลอยรู้สึกเสี ยใจไปด้วย เขาจึงพูดว่า “เอาล่ะ ระหว่างทางเดินกลับบ้านนั้น

ฉันอย ากให้เธอลองสังเกต ด อ กไม้สวย ๆ ข้างทางเดินสักหน่อย เจ้าไม่ได้สังเกตหรอว่า ทำไม…?

ด อ กไม้ป่าเหล่านั้น ถึงได้งอกงามเฉพาะฝั่งที่ฉันแบกเธอเท่านั้น นั่นเป็นเพราะ

ฉันได้ตระหนักในข้อจำกั ดของเธอ จึงอาศัยเงื่อนไขนี้ เพาะเมล็ดพันธุ์ด อ กไม้ป่าตรงทางเดินฝั่งที่ฉันแบกเจ้าเสมอมา

และในทุก ๆ วัน ขณะที่เราเดินกลับบ้านนั้น เธอเองก็ได้ช่วยฉันรดน้ำให้มัน แล้วในสองปีนี้

ฉันก็ได้เ ด็ ด ด อ กไม้สวย ๆ ไปปักแจกันให้เจ้านายของเราด้วย นี่ถ้าหากไม่มีเจ้าแล้วล่ะก็

เจ้านายของเราคงไม่มีโอกาสได้ด อ กไม้ป่า อันแสนสวยงาม ที่ผลิ บานสะพรั่งอยู่ระหว่างทางมาประดับบ้านเป็นแน่”

จำไว้ใหดีนะ.. หากคนเราทุกคนใช้ชีวิต

ในแต่ละวันโดยรู้สึกภูมิใจในตนเอง

ไม่เอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่น จนเกินไป

สิ่งไหนไม่ดีก็พย าย ามแ ก้ไ ขให้มันดีขึ้น

เรียนรู้ในสิ่งที่ทำพลาด เรียนรู้แก่นแท้ของชีวิต

ก็จะทำให้ชีวิตของเราเติมเต็มสมบูรณ์แบบ

ไม่ไปจมปลักอยู่กับความ อิ จ ฉา ริ ษ ย า

ความอย ากได้ อย ากมี ความล้ มเหลว

ความผิ ดหวัง การแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น..

บางทีนั้นเราก็ควรที่จะมีความสุข กับการ

ใช้ชีวิตของตัวเอง โดยที่เรา ไม่จำเป็น

ต้องเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใคร

การที่เราเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบ

กับคนอื่นนั้น มีแต่จะทำให้เราไม่มีความสุข

ยิ่งถ้าคนๆ นั้นเขามีชีวิตที่ดีกว่าเรา มันก็..

จะยิ่งทำให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตของตัวเราเอง

ขอคุณ : m e e y i m