ทำไมคนทำงานเก่งๆ ถึงยอมเสียงานดีๆไป “ไม่ใช่เพราะงาน แต่เป็นเพราะคน”

หากมองถึงตำแหน่งที่สูงขึ้น ก้าวไกลกว่าเดิม อย ากลองเปลี่ยนงาน เป็นสายใหม่

อย ากได้งานที่สบายใจ เงิ นเดือนดีๆ หรือจะได้ทำงานที่ต้องการตามที่ใฝ่ฝัน

สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหตุผล ที่จะลาออกได้แล้ว

แต่รู้ไหมว่า เหตุผลพวกนี้เป็นเหตุผลส่วนน้อย ที่ทำให้คนลาออกสาเหตุของการลาออกส่วนใหญ่

เกิดจากเพื่อนร่วมงานหลายคนยอมทิ้งงานที่รัก เ งินเดือนที่สูง เพราะเพื่อนร่วมงานวายร้า ยในบริษัทหลายบริษัท

ต้องเสียคนเก่ง คนดี คนมีความสามารถไป

โดยที่เจ้านาย ไม่รับรู้ถึงปัญหาตรงนั้นเลย หลายคนสงสัยทำไมต้องยอมลาออก

เพียงเพราะต้องการหนีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เพียงไม่กี่คน แต่คุณรู้ไหมว่าไม่กี่คนนั่นแหละที่มักสร้างปัญหา

และความเดือดร้อนมาถึงตัวเราเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่ดี ก็มีเยอะ แต่หลายคนก็ดีแค่ต่อหน้าลับหลังเรา

เขาจะดีกับเราจริงๆเหรอ มีกี่คนในโลกนี้ที่ชีวิตการทำงานต้องพังลง เพราะเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนที่เราไว้ใจสุดท้ายก็แท งข้างหลังเรา หยิบเอาข้อเสียในงานของเราไปเป่าหูเจ้านายแน่นอนว่าหลังจากนั้น

เราจะโดดเพ่งเล็ง ทำอะไรก็เป็นที่ขัดอดขัดในเจ้านายสุดท้ายก็โดนบีบให้ออก แต่หลายคนก็หมดอนาคต

เพราะอารมณ์ของตัวเองด้วยอารมณ์โมโห เพื่อนตัวร้า ย ทำให้ไม่ได้ไตร่ตรองหรือนึกคิดให้ดีก่อน

ก็ตัดสินใจลาออก แต่พอมาคิดอีกทีก็สายไปเสียแล้วงานมีเยอะก็จริงแต่งานที่เหมาะกับเรา

มีไม่เยอะนัก…อย่าเพิ่งใจร้อนถามตัวเองให้ดีก่อน เดินไปบอกเจ้านาย ไม่ว่าสาเหตุของการลาออกจะเป็นเรื่องอะไร

อย่าเพิ่งบุ่มบ่ามเดินเข้าไปขอคุยกับเจ้านายเพราะการลาออก คือความเปลี่ยนแปลง

ที่สำคัญทั้งกิจวัตรประจำวันงานและสังคมลองให้เวลาตัวเองและถามตัวเองดีๆ ทีละข้อว่า ได้คิดตามนี้

อย่างถี่ถ้วนแล้วหรือยัง

–ถามตัวเองว่ากำลังใช้อารมณ์ อยู่หรือเปล่า

–ถามตัวเองว่าได้ลงมือแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วหรือยัง

–ถามตัวเองว่า ได้คิดถึงงานใหม่ไว้ว่าอย่างไรบ้าง

–ถามตัวเองว่า ได้วางแผนภาพรวมของชีวิตไว้ว่าอย่างไรบ้าง

ทั้งการเงิ นและหน้าที่ความรับผิดชอบ

–ถามตัวเองว่า“อย ากลาออกจริงๆหรือ ”สิ่งที่อย ากแนะนำ ให้คนวัยทำงานก็คือ

จงหลีกเลี่ยงจากคนประเภทนี้ แล้วชีวิตการทำงานของคุณ จะมีความสุขขึ้นเยอะ

–เขาจะหายตัวทุกครั้ง ที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

–เขาจะทำให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เป็นของคุณคนเดียว

–เขาจะประกาศความผิดพลาดของคุณเสียงดัง และจะดังขึ้นอีกเมื่อหัวหน้าเดินผ่าน

–เขาไม่สนว่าคุณต้องการอะไร

–คนที่ไม่รักษาสัญญา ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตาม

–เขาชอบทำให้คุณสงสัย ในการตัดสินใจของตัวเอง มักทำให้การตัดสินใจ

ของเราเกิดความลังเล

–เขาชอบใช้คำชม ที่ฟังดูอั นต ราย บางครั้งอาจจะดูเหมือน

คำปลอบใจ แต่มันกลับแฝงไปด้วยมี ดที่แหลมคม

แล้วตัวคุณล่ะ ลาออกจากงานครั้งล่าสุด

เพราะอะไรเพราะงานจริงๆหรือ เพราะเงิ นเดือน หรือเพราะเจ้านาย

หรือเพราะเพื่อนร่วมงานไม่ดี หรือลาออกเพราะอารณ์ตัวเอง…