อย่าเอาความสุขทั้งชีวิต ฝากไว้กับสามี (ฝากถึงผู้หญิงทุกคน)

ฝ่ายชายมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสน ก่อนที่จะแต่งงาน

ผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปดาวน์บ้าน ผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้านและซื้อเครื่องใช้ต่างๆ

หลังแต่งงาน…

ผู้ชายผ่อนส่งค่างวดบ้าน สามพันหยวนทุกเดือน เงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวน

ผู้หญิงเงินเดือนเดือนละสามพันหยวน ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน

สามปีต่อมา…

ผู้หญิงตั้งครรค์ จากนั้นคลอดลูกออกมา ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

เงินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน ยามนี้ เด็กต้องการคนดูแล หากจ้างพี่เลี้ยง

ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน ชายและหญิงทั้งสอง ปรึกษาหารือกัน ตกลงตัดสินใจ

ให้ผู้หญิงลาออกจากงาน เพื่ออยู่ดูแลลูก เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว

สิบปีต่อมา…

ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่งปลั่ง ผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูก

สามี บ้าน ทุกๆวัน ราศีหม่นหมอง ยามนี้ ผู้ชายรู้สึกว่า ภรรยาตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว

สุดท้ายเลยมีภรรยาน้อยหลังจากภรรยารู้เรื่องเข้า ทะเ ล า ะ วิวาท ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัวหย่า

ตามคำอธิบายในตัวบทกฎหมาย ว่าด้วยการสมรส “บ้าน”

ผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงานผู้หญิงไม่มีสิทธิ์

ผู้หญิงไม่ยอม บอกว่า…

“พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อนค่างวด”

ทนายถามว่า… “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่งค่างวดหรือไม่?”

ผู้หญิงตอบว่า… “ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง”

ผู้หญิงบอกอีกว่า… “ลูก..ฉันเป็นคนคลอดเอง ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้องตกเป็นของฉัน”

ทนายพูดว่า… “ลูก..จะตกเป็นของใคร เราจะดูว่า ใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์

ให้แก่เด็กมากที่สุด เธอ..ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มีบ้าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโต

ของเด็ก ทางศาลจะตัดสินให้ตกเป็นของผู้ชาย”

ผู้หญิง..ไม่มีบ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก เธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่มส ล า ยไปแล้ว

ส่วนผู้ชาย…. เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขา

ผู้หญิง เธอยังกล้าที่จะนำเอาความสุขของทั้งชีวิต ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่ ?

บนโลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดชีวิต แม้แต่เงาของเธอเอง ก็จะห่างหายไปจากเธอ

ในความมืดใช่แล้วแรกเริ่ม ผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป

นั่นก็คือ “คน” ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไป ได้ทุกเมื่อทุกเวลา

ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระของตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ตามแบบฉบับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง

จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่

ผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง

ทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด

“ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า” 

คิดอยากจะเป็นผู้หญิงที่แกร่ง

รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง

เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า

“สำเร็จหรือล้มเหลว”

ขอขอบคุณ : verrysmilejung