บางทีความดี ก็เอาชนะ “ความเห็นแก่ตัวไม่ได้” (เขียนไว้ดีมาก)

อย่าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร โดยเฉพาะ คนที่ไม่เห็นค่า…

อย่ายอมให้ใครมาตราหน้าว่าความรักของเราไม่มีราคา ต้องทนมาเท่าไรแล้วกับคำว่า?

“ยอมให้อภัย ให้โอกาสอีกครั้ง”

อย่ายอมปล่อยให้ตัวเองต้องทุ ก ข์กับรักเ เ ย่ๆ อย่ายอมให้ใครมาทำร้ายซ้ำๆ เพียงเพราะเรารักและไว้ใจเขา

“ความดีเอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้” ความสงสารเอาชนะคนไม่รักไม่ได้ความทุ่มเทเอาชนะใจไม่ได้

ความคาดหวังเอาใจคนไม่รักไม่ได้ ความซื่อสัตย์เอาชนะคนหลายใจไม่ได้ ความรักเอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้

หากเห นื่ อ ยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า อย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับความพอใจของคนอื่น

ลองถามตัวเอง.. วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง? วิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไปหรือเปล่า?

“ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อย”

ชีวิตเราเอง..เราควรหาความสุขให้ตัวเอง สังเกตไหมว่า?

คนที่รักตัวเองเป็นคือคนที่ อยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร หลายๆ คนเดี๋ยวนี้ที่เห็นทุ ก ข์

กันมากๆเพราะ รักตัวเองไม่เป็น แต่เอาความรักทั้งหมด ไปทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นค่า พอผิ ดหวังมาจึง

เรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นคนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร คนที่รักตัวเองเป็น คือคนที่

รู้ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุข คนที่หัวเราะเยอะๆ คือคนที่แม้จะมีเรื่องเ ศ ร้ าเขาก็

เลือกจะมองด้านดีๆด้านอื่นของชีวิต “รักตัวเองให้เป็น” แล้ววันหนึ่งจะมีคนรักเราอย่างที่เราเป็นยามท้อ

เ เ ท้ก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเป็น เตื อนตัวเองได้ในวันที่จะเลือกทำไม่ดีดึงสติกลับมาได้ด้วยตัวเอง

หากทำได้นอกจากจะสุขแล้วยังมีแต่คนรัก เกื้อหนุนไม่มีวันทุ ก ข์ยากอีกด้วย…

ขอบคุณบทความดีๆจาก : เพจ อ่านเองนะ