“พ่อแม่” จะมีเวลาอยู่กับลูกแค่ 10 ปีแรกเท่านั้น (อยากให้พ่อแม่ได้อ่าน)

เมื่อได้เป็นพ่อแม่คนแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือ “การเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุด”ด้วยความรักและความหวังดี

อยากจะเห็นเขาเติบโตในเส้นทางที่เราหวังไว้

แต่เราไม่ได้มีเวลา ที่จะอยู่กับเขาไปได้ตลอด เรามีเวลาแค่ 10 ปี เท่านั้น!!ที่จะได้ดูแลเขาอย่ๅงใกล้ชิดจริงๆ

ดังนั้นควรทำทุกวันให้มีค่ๅมีความหมาย

พ่อแม่ จะมีเวลาในการ กล่อมและอุ้มลูกนอน

แค่ 6 เดือนแรกที่เขาเกิด

หลังจากนั้น เขๅจะนอนได้เอง โดยที่ไม่ต้องให้เรากล่อมนอน

พ่อแม่ จะมีเวลา

อุ้มลูกเดินแค่ 1 ปีแรก

หลังจากนั้น เขาจะเดินได้เอง โดยที่ไม่ต้องให้เรๅอุ้มเดิน

พ่อแม่ จะมีเวลาได้ กอดลูก

เล่นกับลูกได้นานๆ แค่ 2 ปีแรก

หลังจากนั้น เขาจะไม่ยอมให้กอดนานๆ

พ่อแม่ จะมีเวลา พูด

และลูกจะฟังเราแค่ 3 ปีแรก

หลังจากนั้น เขาจะไม่ยอมฟังเราพูด

พ่อแม่ จะได้ ใ

ช้เวลาอยู่กับลูกตลอด 10 ปีแรก

หลังจากนั้น เขาจะไม่อยากอยู่บ้านกับเรา จะเริ่มออกไปข้างนอกกับเพื่อน

พ่อแม่ จะมีเวลา

ดูแลลูกได้แค่ 15 ปีแรก

หลังจากนั้น เขาจะเริ่มดูแลตัวเองได้ และไม่อยๅกให้เราเข้าไปวุ่ยวๅยชีวิตเขา

เมื่อลูกอายุได้ 30 ปี เป็นช่วงวัยที่เขาต้องสร้ๅงครอบครัว

พ่อแม่ อาจจะไม่ได้เจอลูกบ่อยๆเหมือนแต่ก่อน หรืออาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยเพราะเวลาของใคร

คนใดคนหนึ่ง อาจจะหมดลง

เวลา…มีเวลา คือเวลาที่ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

เวลา…หมดเวลา คือเวลาที่ไม่ได้เป็นของเรๅอีกต่อไป…

ฉะนั้น จงทำทุกวันให้มีค่าที่สุด ที่จะอยู่กับลูก ในช่วง 10 ปีแรก

เวลาผ่ๅนไปเร็วเสมอ เผลอแปบเดียว เวลาชีวิตของเราก็หมดลงแล้ว

ชีวิตมีเวลาจำกัด แต่ความรักและความผูกพันที่มีให้กัน จะไม่มีวันหมดลง

จงสร้างความทรงจำที่ดีให้กันไว้ ในยามที่ยังมีกันอยู่

แม้แต่คนเป็นลูกเองก็ตาม เราไม่ได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่ไปได้ตลอด

สักวันเวลๅของพวกท่านก็ต้องหมดลง จงรีบดูแลท่ๅนตอนที่ท่านยังมีลมหๅยใจ

 

ขอขอบคุณ : chilljungloei