9 สิ่งที่บอกว่า คุณกำลังเลี้ยงลูกไม่ดี “เป็นแม่ที่ดี “ต้องไม่พูดแบบนี้กับลูก”

การเลี้ยงดูลูกในแบบของเรานั้นดีกับลูกจริงๆ หรือเปล่า?พ่อแม่หลายคนอาจไม่รู้ว่าหรือการกระทำ

บางอย่างส่งผลเสี ยกับลูกมากมายขนาดไหนลองมาเชคจาก9 ข้อนี้ดูก่อนนะคะว่าตรงกับตัวคุณ

หรือไม่เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นพ่อแม่ที่แย่หรือเปล่า

1. อารมณ์เสียตลอดเวลา

หงุ ดหงิ ดเป็นปกติลูกทำอะไรคุณจะหงุ ดหงิ ด ขวางหูขวางตา

2.ชอบเปรียบเทียบลูกตัวเองกับ”ลูกคนอื่น”

ลูกข้างบ้านจะดีกว่าลูกตัวเองเสมอ ผลั กดั นให้ลูกแข่งขันตลอดชีวิต

3.ชอบตั้งความค าดหวังกับลูกไว้สูงลิบลิ่ว

เกินความสามารถที่ลูกจะทำได้ หรือลูกทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใจ และเมื่อลูกทำไม่ได้ก็พร้อมจะซ้ำเติมลูกเสมอ

4.ไม่แคร์ความรู้สึกของลูก

เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เลือกให้ลูกนั้นดีที่สุดแล้ว ลูกไม่สิทธิ์คิดหรือเรียกร้องใดๆจงแค่เดินไปทาง

ที่พ่อแม่ต้องการเท่านั้น

5.ไม่เคยเชื่อมั่นในตัวลูก

ไม่เคยรับฟังใดๆ คำพูดลูกมีค่าน้อยกว่าข้อความที่ส่งต่อผ่านกันมาในไลน์เสียอีก

6.ดุด่าลูกจนเป็นประจำ

เกรี้ยวกร าดรุ นแร ง จนกลายเป็นวิธีการสื่อสารปกติภายในบ้าน

7. เจ้ากี้เจ้าการ

ทำตัวเป็นเจ้าของชีวิตลูกทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิด และความรู้สึก ไม่ปล่อยให้ลูกได้เป็นตัวของตัวเอง

8.เมื่อมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้น

ลูกจะเป็นคนผิดเสมอ เช่น ข้าวของพัง มีคนลืมปิดไฟ

9.ชอบเปรียบเทียบลูกกับ”ตัวเอง”

แสดงออกอย่างชัดเจนว่ากำลังข่ มลูก มองว่าลูกไม่สามารถเท่าเทียมตีวเองได้ โดยจะมีคำพูดติดปากว่า

“ตอนแม่อายุเท่าลูกนะ แม่…..”

จาก 9 ข้อด้านบน หากมีข้อไหนที่ตรงกับตัวคุณ โปรดพึงตระหนักและมีสติในการเลี้ยงลูกให้มากกว่าเดิม

เพราะนั่นคือสัญญาณบอกว่า

“เราคือพ่อแม่ที่แย่”

ผลักให้ลูกจมดิ่งในความรู้สึกว่าโลกนี้ช่างโห ดร้ ายกลายเด็กซึมเศร้า วิต กกังวล

ไม่มีความสุข หรือไม่ก็ต่อต้านสังคมก้ าวร้ าวหัวรุ นแร งไปเลยจะดีกว่าไหมถ้าเราหันมายอมรับความจริง

ในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วเพื่อที่จะปรังปรุงตัวเองเสียใหม่และกลับมาเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกอีกครั้ง

สุดท้ายนี้ฝากข้อคิดสั้นๆไว้ให้ทุกคนได้คิด…

ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่

ใหลูกมีโอกาศได้เลือกทำ

และค้นพบสิ่งที่ใช่ด้วยตัวเอง

อนาคตของเด็ก

ไม่ได้เป็นของพ่อแม่

แต่เป็นของตัวเด็กเอง

 

ขอบคุณ : s t a r f i s h l a b z