บางคนเรียนไม่จบแต่ประสบความสำเร็จ แค่เลี้ยงตัวเองได้ จบอะไรมาก็ไมสำคัญ

“จะเรียนไปทำไมถ้าสุดท้ายก็ได้งานที่ไม่ตรงสายงานที่น้อยคนจะรู้จัก

เงินเดือนที่ไม่ได้มากมายอะไร”คำถามนี้จะได้คำตอบที่ทำให้กลุ้มใจมากเลย

เพราะมันเต็มไปด้วยความคาดหวังที่คิดว่า“เรามีทางเลือกอยู่ไม่กี่อย่ างในชีวิ ต”

แต่ถ้าลองเปลี่ยนเป็นความคิด“ฉันทำงานอะไรก็ได้ไม่ว่าจะตรงสายหรือไม่ก็ตาม”

มันอาจดูเป็นประโยคของคนแพ้ในสายตาบางคนแต่ถ้าคิดดูแล้วมันได้ความสบายใจ

เยอะกว่าการตั้งคำถามแบบแรก

เพราะความเป็นจริงของชีวิ ตคือ

1…ในรั้วโรงเรียนต่อให้เราได้เรียนกับอาจารย์ที่เก่งแค่ไหนขอบเขตความรู้มันก็เป็นเพียงความรู้

ในรั้วเท่านั้นโลกของวัยผู้ใหญ่ที่โตขึ้นเรายังต้องรู้เห็นอีกมากเรียนรู้กันอีกย าวลองผิ ดลองถูก

กันอีกเยอะดังนั้นจะมา ฟั นธงว่าเรียนมาสายวิทย์ต้องทำงานสายวิทย์เรียนสายภาษาต้องทำงาน

สายภาษามันก็ไม่ถูกเสมอไปมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่ต้องแลกกับความเหนื่อยความพย าย าม

หลายเท่าตัวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะพบว่าหมอบางคนแต่งเพลงได้บางคนเรียนวิชาชีพแต่มาเป็นศิลปิน

2…มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในตัวเอง“แตกต่าง”กันไปเราไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกันหมด

แม้แต่ในคนคนเดียวยังมีความสามารถที่หลากหลายเช่นเป็นหมอแต่ก็เล่นดนตรีเก่งทำอาหาร

เก่งเป็นศิลปินแต่ก็คำนวณเก่งขับรถเก่งในครั้งหนึ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์ว่าจะใช้อะไรได้จริง

พอโตขึ้นอีกหน่อยมันก็ต้องมีบ้างที่เรานึกอะไรขึ้นมาจนต้องไปหาอ่านปัดฝุ่นตำราอีกครั้ง

3…สิ่งที่เรา“เก่ง”ไม่จำเป็นต้องออกมาในรูปแบบวิชาชีพเช่นหม อวิศ วกรพย าบาล

มันอาจเป็นพรสว รรค์ก็ได้เป็นความรู้อะไรก็ได้ที่เราเอาจริงกับมันเช่นการทำอาหารการจัดสวน

การออกแบบไม่อย่ างงั้นเราคงไม่เห็นนักธุรกิจหน้าใหม่หลายคนผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดหรอกทุกความรู้ที่เราได้รับ

ไม่เคยสูญเปล่าแค่เรามองไม่เห็นค่ามันเองลองนึกดูให้ดีสิ

4…สิ่งที่เราเรียนมาเป็นสิบเป็นร้อยมันคือ“การหล่อหลอม”หลายวิชาไม่ได้สอนเราทางตรง

แต่ให้เราค่อยๆซึมซับข้อดีแต่ละอย่ างไปเองเช่นฝึกความอดทนฝึกความประณีตฝึกทักษะการเข้าสังคม

5…มนุษย์เราควรมีทางเลือกให้กับชีวิ ตไว้หลายด้านหรือ“มีแผนสำรอง”เพื่อไม่เป็นการปิดกั้น

ตัวเองจนเกินไปเช่นถ้าวุฒิที่เราเรียนมามันหางานย ากจะยอมรึเปล่าที่เอาวุฒิต่ำกว่านี้หางานไป

ก่อนถ้าเราไม่ได้อาชีพนี้เรายอมได้รึเปล่าที่จะทำอาชีพอื่นไปพลางๆก่อนความฝันสิ่งที่ใช่

มันไม่ควรเป็นสิ่งที่ได้ดั่งใจในทันที

“ความสำเร็จ”คือการตระหนักถึง

และการสร้างความคืบหน้า

ให้เป้าหมายตัวเรา

อันเปี่ยมล้นคุณค่าที่ได้ตั้งไว้

“หากคุณต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

อย่ าไปโฟกัสที่ขนาดของปัญหา

แต่ให้โฟกัสที่ศักยภาพของคุณเอง”

 

ขอบคุณ:khamsuks