พ่อแม่ทุกคน อย่าสอนให้ลูกเป็นแต่ผู้รับ แต่จงสอนลูกเป็นผู้ให้ (เขียนไว้ดีมาก)

มีคุณแม่ท่านหนึ่ง เล่าเรื่องของลูกสาว และขอคำปรึกษาว่าจะแนะนำลูกอย่างไรดี?

ลูกสาวเป็นเด็กดี มีน้ำใจกับเพื่อนๆ แต่โลกในความเป็นจริงก็ไม่เหมือนที่เราคาดหวังบางครั้ง

แม้ลูกจะมีน้ำใจกับเพื่อนๆ แต่เพื่อนๆ บางทีก็ไม่ได้ให้ความมีน้ำใจตอบ แถมบางทียังถูกเพื่อน

แ ก ล้ งและเอาเปรียบ ลูกสาวคุณแม่ ผิ ด หวังกับสิ่งเกิด เลยไม่แน่ใจว่า การมีน้ำใจกับเพื่อนๆ

แบบนี้ถูกหรือไม่!!แม่สงสัยและเริ่มไม่แน่ใจว่าจะตอบลูกอย่างไรดี?อย่างไรก็ตาม คุณแม่ต้องมี

ความเชื่อมั่นก่อนในเรื่องการทำความดี มีน้ำใจกับคนรอบข้าง จึงจะให้ความเชื่อมั่นกับลูกได้

และต้องให้กำลังใจและชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่ลูกทำไปพ่อแม่บางคน อาจจะบอกลูกว่า…

“ถ้าเป็นแบบนั้น เราก็ไม่ต้องไปดีกับคนอื่นมาก” หรือ “สังคมก็เป็นแบบนี้ ไม่มีใครจริงใจกับเรา

”แม้กระทั่ง สอนให้ลูกมองโลกในแง่ร้ๅย ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องทำดีกับใคร ไม่ต้องจริงใจกับใครด้วย

เพื่อจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังทีหลังคำสอนเหล่านี้ ทำให้เกิดความ ก ลั วในใจเด็ก แล้วถ้าได้ฟังบ่อยๆ

เด็กบางคนมีความหวาดระ แ ว งไม่กล้ๅที่จะเปิดใจสร้ๅงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใคร กลายเป็นแผล

ในใจของเด็ก พ่อแม่ควรให้ความมั่นใจกับเด็กให้มีกำลังใจและแน่วแน่ในความดีที่เราทำไป อย่ๅงน้อยๆ

สิ่งดีที่ทำก็ดีกับตัวเอง ให้มีความหนักแน่นในความดีที่เรายึดมั่น

อย่างที่สอง รับฟังและยอมรับความรู้สึกผิดหวังของลูก…

บอกกับลูกว่า…เป็นธรรมดาที่ชีวิตเราต้องเจอเรื่องผิ ด หวัง เรื่องบางเรื่องก็ไม่เป็นเหมือนที่คาดหวัง

เรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือ“เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของคนอื่นได้” เราทำได้แต่เพียงตัดสินใจว่า

เราจะทำแบบไหน เป็นอย่างไร?อย่างที่สาม เข้าใจในตัวตนและให้ลูกได้ตัดสินใจและเรียนรู้เองว่า

จะทำอย่างไรต่อไป…บทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนเขาในวันข้างหน้า

ว่าเป็นธรรมดาที่ในชีวิตของคนเราต้องพบเจอกับเรื่องผิดหวัง และหลายๆครั้งที่ความผิดหวังที่เกิดขึ้น

เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะเกิดจากคนอื่นก็ขอให้อย่ๅท้อแท้ และมีกำลังใจในการทำความดีต่อไป

เขียนมาถึงตรงนี้ทำให้หมอคิดถึงคำพูดหนึ่งที่บอกไว้ว่า…“เรามีน้ำใจกับเขา ถึงเขาไม่เห็น น้ำใจเราก็ยังมีอยู่

การที่เขาไม่มีน้ำใจกับเราไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีน้ำใจไปด้วยน้ำใจอยู่ที่คนให้ ไม่ใช่คนรับ”

ถ้าคุณดีกับใครก็จงดี.. เพราะ ” คุณอยากดี “

แต่อย่าดีกับใครแล้วหวังว่า… ” เขาจะดีตอบ “

อย่าบังคับใครๆให้สนใจ ” ความรู้สึก “ ของคุณ

แค่ดูแลความรู้สึกของตัวเอง ” ให้ไม่ทุ ก ข์ “ ก็พอ

ขอบคุณ : t o u r-t a k j a