คนฉลาดเขาจะเงียบให้ถูกเวลา “และลงมือทำ มากกว่าคำพูด”

คำว่า คิดก่อนพูด และ ลงมือทำให้มากกว่าคำพูด เป็นคำที่เราได้ยินกันมานาน แต่น้อยคนที่จะทำไดh

ไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องที่ทำย ากหรือลำบ าก แต่คนเรามักถนัดที่จะพูดมากโดยหารู้ไม่ว่าการพูดให้น้อย

คิดให้มาก ทำให้เยอะ เป็นหนทางที่ดีกว่าเยอะธรรมชๅติสร้างให้เรามี “สองหู” และ “หนึ่งปาก”เพื่อที่จะ

“ฟัง” ให้มากกว่า “พูด” แต่คนส่วนใหญ่..กลับทำตรงกันข้าม คือ “เอาแต่พูดมาก” และ “ไม่ฟังใครเลย”

และคนฉลาดเขามักจะมีวิธีการวางตัว 4 วิธีนี้

1.คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาด ต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือ คิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอ เพราะมันเป็นตัวบ่งบอก

ถึงนิสัยใจคอพฤติก ร ร ม และพื้นฐานต่างๆ ในตัวคนคนนั้นว่าเป็นคนอย่างไร ฉะนั้นการไตร่ตรองทุกสิ่ง

ก่อนจะพูดออกมา จึงมีความสำคัญมันสามารถทำให้คุณ ได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมายในชีวิต

เพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

2.หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงดีกว่า

ถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไปวันๆ ไม่ลงมือลงแรงทำอย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่ สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้น หากอย ากเป็นคนที่เก่งและฉลาดจะต้องไม่มัวมานั่งพูด พร่ำให้เสี ยเวลา แต่ควรนำเวลาทุกนาที

ที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณ กลายเป็นผู้ฟังที่ดีและมีมารย าทแล้วมันยังทำให้คุณ

ได้รับข้อมูลข่าวส าร ใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกใบนี้ มากยิ่งขึ้นอีกทั้ง

ยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

4.อย่าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลา ไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่าหยุดพัฒนา

และผลักดันตัวเอง ให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ เพราะมันสามารถส่งผลดีต่อชีวิตทำให้คุณรู้ทัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัพเดท เรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

ค น ฉ ล า ด

ไม่ใช้แค่ฉลาดพูดเท่านั้น

ต้ อ ง รู้ จั ก

“นิ่งอย่ามีสติ”ให้เป็นด้วย

ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควารพูด

ให้มากกว่าสี่ที่กำลังจะพูด

ขอบคุณ : s t a n d-s m i l i n g