คำสอน”แม่ชีศันสนีย์”ลูกไม่ต้องเก่งมากก็ได้ ขอแค่เป็นคนดีของสังคมก็พอ

ถึงแม้ “แม่ชีศันสนีย์” จะได้จากไปแล้ว แม่ชีได้เผยคำสอนเตือนใจฝากถึงคนเป็นพ่อแม่ในเรื่องการเลี้ยงดูลูก

โดยระบุว่า “เราให้กำเนิดลูก แต่ลูกไม่ใช่ของเรา พ่อแม่ที่พยายามให้ลูกเป็นดั่งใจนั้นไม่ยุติธร รม

แล้วคุณก็ ทุ ก ข์เพราะเขาไม่เป็นอย่างใจคุณได้ และเรากับลูกก็คนละ ยุ ค ส มั ย กันด้วยเพราะฉะนั้น

จงมีลูกอย่างที่ลูกไม่ใช่ของเรา เขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็น และถ้าเขาเป็นได้อย่างไม่ ทุ ก ข์

เราควรจะยกย่องลูกเรา อย่าทำให้เขากลับมาตั้งคำถามว่า เขาไม่ได้อยากเกิดมานะ

พ่อแม่อยากให้เขาเกิด แล้วเขาต้องมาทำตามความต้องการของพ่อแม่

เพราะฉะนั้น

จงรักเขาอย่างที่เขาเป็น ให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ชีวิตเขา

แต่ชีวิตเป็นของเขาค่ะ ไม่ใช่ของเรา”

…อย่าพย าย าม ปั้นลูกเราให้เหมือนลูกใคร

… อย่าขี ด เ ส้น ให้ลูกเราเดินตามลูกใคร

…อย่าตั้ง เ ป้า ให้ลูกเรามีจุดหมายแบบใคร

…อย่าบั ง คับ ให้ลูกเราเป็นอย่างใคร

อย่ าพย าย ามกดลูกลงพิมพ์..

ให้ออกมาเป็น บ ล็อคเดียวเหมือนกันทั้งหมดตัวอย่างเช่น… ลูกใครเรียนอันนี้แล้วดี

ก็พย าย ามจะส่งลูกเราไปเรียนบ้าง โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกนั้น

ชอบหรือเปล่า..ลูกใครทำได้แบบนี้.. ก็พย าย ามกระตุ้ น ให้ลูกเราทำได้แบบนั้นบ้างลูกใคร

คิดแบบนั้น.. ก็พย าย ามจะบอกให้ลูกเราคิดแบบเดียวกับเขาบ้าง ?แบบนั้นไม่ใช่การค้ นหา สิ่งวิเศษในตัวของลูกเรา

แต่..เรากำลังพย าย าม “ลบ” สิ่งวิเศษที่ลูกเรามีแล้วยัดอย่ างอื่นที่ได้ดั่งใจเราเข้าไปแทนที่เองตางหากลูก ไม่ต้องเก่งมากก็ได้

“ลูกเราไม่ต้องเหมือน.. ลูกใครก็ได้ ลูกเราไม่ต้องเก่ง.. เท่าลูกใครก็ได้

ลูกเราไม่ต้องคิด.. เหมือนลูกใครก็ได้ ลูกเราไม่ต้องมีเป้าหมายเดียวกับใครก็ได้

แม้แต่ ลูกเราไม่ต้องเหมือน เราก็ได้เลย ขอแค่ ให้เค้าเป็นในสิ่งที่เขา.. ตั้งใจจะเป็น

และอยู่ในขอบเข ตความดีงาม นั่นหละพอแล้ว”