พระในบ้านยังไม่กราบไหว้ ถึงเดินสายไหว้พระ 9 วัด

เคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่าทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง

ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียวอาจมีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นจริงๆแล้ว

การทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดีแต่การทำบุญไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตักบาตรเท่านั้นถึงจะได้บุญ

หลายคนเข้าใจผิดเวลาทำบุญส่วนใหญ่จะนึกถึงเฉพาะการตักบาตรจนบางครั้งหลายท่านอาจ

ลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนมี“พระในบ้าน“ซึ่งพระในบ้านในที่นี้หมายถึงพ่อกับแม่

หรือบุพการีที่เลี้ยงดูท่านมาฉะนั้นการทำบุญกับบุพการีจึงได้บุญกุศลมากนั่นเอง

ทำบุญมามากมายแต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย

บางคนทำบุญมากมายแต่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้พ่อแม่เลยข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน

อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกินอย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไรพระในบ้านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประประเสริฐที่สุดคือพรที่กล่าวออกจากปากท่านฉะนั้นหากอยากทำบุญอยากได้บุญ

อยากขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวังไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน

เริ่มจากการทำบุญกับบุพกาารีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณพรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใด

เมื่อดูแลท่านเพรียบพร้อมสมบูรณ์แล้วจึงค่อยไปทำบุญที่อื่นหากลูกหลานคนไหนที่ไม่ค่อยได้ดูแลท่านเลย

อยากให้ตระหนักถึงจุดนี้จุดที่ท่านยังอยู่กับคุณขอให้ดูแลท่านและทำบุญกับพระในบ้านก่อนอย่ามัวแต่

แสวงหาพรวิเศษวัตถุนิยมจากที่อื่นใดเพราะไม่มีประโยชน์อะไรหากลืมทำบุญกับพระในบ้าน

เวลาเราสุข…เราคิดถึงแฟน

เวลาที่เรากินของอร่อย…เราคิดถึงเพื่อน

เวลาที่เราอยากไปเที่ยว…เราคิดถึงครอบครัวเรา

เรากำลังหลงลืมใครบางคนที่ส่งเสริมเคี่ยวเข็ญผลักดันเป็นกำลังสำคัญที่ส่งเราให้มาถึงจุดที่เรายืนอยู่หรือเปล่า

พ่อแม่แ ก่เฒ่าลงทุกๆวัน…หูตาฝ้าฟางลูกบอก“เบื่อ”พ่อแม่บ่นเพราะกำลังลดถอยลงไม่หนุ่มสาวเหมือนเก่า…

ลูกบอกรำคาญที่ต้องคอยมาดูแลพ่อแม่กินไม่ได้เหมือนเก่า…ลูกบอกว่าเรื่องมาก

พ่อแม่พูดอะไร…กลายเป็นว่าลูกบอกว่าวุ่นวายพ่อแม่คอยถามด้วยความเป็นห่วง…ลูกบอกว่าอย่ายุ่ง

เรายังไม่เคย”แ ก่”เราไม่รู้หรอกว่าร่างกายของพ่อแม่ที่เสื่อมลงทุกๆวันมันต้องบอบซ้ำ

ผ่านการใช้งานมานานนั้นเป็นอย่างไรเรายังแข็งแรง…เราไม่รู้หรอกว่ายามพ่อแม่ที่แ ก่เฒ่า

ป่ ว ยใข้นั้นลำบากเพียงใดเราเคยเป็นแต่ผู้รับจากพ่อแม่จนชาชินจนวันที่เรายืนได้ด้วยขาตัวเอง

พ่อแม่ก็ไม่จำเป็นใน ชี วิ ต อีกต่อไปพ่อแม่คือพระในบ้านหากพระในบ้านเรายังกราบไหว้ไม่

ได้ถึงเดินสายไหว้พระ9วัดก็เข้าไม่ถึง”บุญ“

สุดท้ายนี้ขอฝากโอวาทธรรม :หลวงปู่ทุย ฉันทกโร

..ขอให้ใส่บาตรให้โยมพ่อแม่ก่อนจึงใส่ให้พระ

บุญจะไม่มีทางเกิดขึ้นหากเราปล่อยบุพการีให้หิวโหย

แต่ไปเลี้ยงดูคนอื่นให้อิ่มหนำสำราญ

บุญนี้ทำได้ง่ายที่สุดไม่ได้มีพิธีรีตอง

ไม่ต้องสวดมนต์คาถาทำได้เลยและทำได้ทุกวัน

ใครที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็เลี้ยงด้วยอาหารใจ

ให้ความรักความคิดถึงให้ความอบอุ่นผูกพัน

ผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้บุญอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง

ทำยังไงก็ขึ้นทำอะไรก็สำเร็จได้แน่นอน..”