กฎ 8 ข้อของคนจีน ที่ควรนำมาปรับใช้ ทำให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือ

ความร่ำรวยของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยขยัน พร้อมจะทำงานและพัฒนาตัวเอง

ทุกอย่างเท่าที่ทำได้ อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อดออม จึงทำให้มีเงินก้อนเร็วในการเริ่ม

ทำธุรกิจ และยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอดถึงแม้จะร่ำรวยมมากแค่ไหนก็ตาม

คนจีนก็ยังสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงิน

และนี่คือ 8 แนวคิดของคนจีนที่ใช้สืบทอดต่อๆกันมาถึงลูกหลาน

1.เน้นจ่ายด้วยเงินสด

ในที่นี้คือเงินที่อยู่ในบัญชี เงินออม เพราะส่วนใหญ่คนจี น จะใช้เงินเหล่านี้ในการจ่าย

คือ “มีเท่าไหร่จ่ายแค่นั้น” ผ่านทางเดบิ ต หรืออีวอลเล็ต พวกเขาจะไม่นิยมใช้

“เงินในอนาคต” มาจ่ายก่อน แล้วประโยชน์ที่ได้คือ ช่วยให้ไม่ก่อหนี้จน

คุมไม่อยู่ และสามารถติดตามงบ ในบัญชีได้อย่างแม่นยำด้วยนะ

2.จ่ายแบบเน้นคุณค่า

คนจี นจะเน้นใช้จ่ายในสิ่งที่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป และต้องรู้จัก ยับยั้งชั่งใจก่อนที่

จะใช้เงินไปกับสิ่งไม่จำเป็น สุดท้ายแล้วแนวคิดนี้มันจะนำพาเราให้มีวินัย

ติดตัวเราไปอีกนาน มันจะมีประโยชน์กับการตัดสินใจหลาย ๆ เรื่องในอนาคต

3.เรื่องตัวเลข พวกเขาละเอียดรอบคอบ

เมื่อจำเป็นจะต้องก่อหนี้ อย่างการซื้อบ้าน ลงทุ นในกิจการส่วนตัวต่างๆ

คนจี นพวกเขาจะคิดเลขอย่างละเอียดก่อน เช่นว่าคำนวณร ายได้ของตัวเอง

ภาระที่เพิ่มขึ้น ด อ กเบี้ยที่ต้องชำระ ยังหมายรวมไปถึง ผลตอบแทนที่จะได้รับด้วย

ความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ มีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งรางวั ลของความละเอียดนี่แหละ

มันจะทำให้เขามีร ายได้เพิ่ม มีความมั่นคง อีกทั้งไม่เสี่ยงเป็นหนี้มากเกินรับไหวด้วย

4.สอนลูกให้รู้คุณค่าเงิน ตั้งแต่เล็ก

พวกเขามักสอนลูกหลานตั้งแต่เด็ กให้รู้คุณค่าเงิน อย่างที่เห็นได้ก็คือ

ตอนตรุษจีน ก็คือการแจก “อั่งเปา” และการแจกอั่งเปานี้เป็นการให้เด็ ก ๆ

นำเงินไปหัดวางแผนการใช้การออม เพราะเขาเชื่อว่าวิธีการสอนที่ดีที่สุดคือ

การให้เขาได้เรียนรู้ ได้เจอกับตัวเอง เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มให้ลูกหลานเข้าไป

ลุยในกิจการ เพื่อให้มีทักษะในการเลี้ยงชีพ รู้คุณค่าของเงิน ฝึกฝนความขยันอดทน

ต่อยอดกิจการ ปลูกฝังนิสัยด้านการเงิน จากรุ่นต่อรุ่นจริงๆ

5.พูดคุยเรื่องการใช้สอยอยู่เรื่อยๆ

พวกเขาคิดว่า ยิ่งรู้ว่าสถานการณ์การเงิน บ้านตัวเองเป็นอย่างไร มันจะยิ่งไวในการจัดการ

เพราะงั้นครอบครัวชาวจี น พวกเขาจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ ว่ามีการใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่

ทั้งยังช่วยกันตัดสินใจเรื่องการเงิน หรือโปรเจคต่าง ๆ ได้เฉี ยบคมมากด้วย

6.ออมเงินเก่ง

นอกจากแนวคิด “ช้าในการจ่าย” แต่ก็ต้องไม่ลืม “ไวในการเก็บ”ด้วยนะ

เพื่อเสริมสร้างความรวย โดยเฉลี่ ยคนจี นจะออมเงินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์

ของเงินเดือน หรือบางทีอาจจะถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเลยก็มี

เพราะเขาต้องสำรองเอาไว้ เพื่อไว้จ่ายในย ามจำเป็น

7.ขยันตั้งใจ ขยันศึกษา

เมื่อเราอย ากจะร่ำรวย ก็ต้องขยันเรียนรู้ เพื่อเป็นมืออาชีพในสายงานของตัวเอง

จากนั้นผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้น จากความสามารถของตัวเอง แนวคิดนี้แหละที่

ทำให้คนจี นขยัน อดทน และประสบความสำเร็จได้ในที่สุด และพวกเขามักจะมี

ความโดดเด่นในหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหน สิ่งสำคัญจริงๆ

ไม่ใช่ช าติกำเนิด แต่เป็นการเลี้ยงดู ให้มีวิธีคิดที่ดี

8.มีชั้นเชิง เรื่องการเจรจา

ทักษะนี้มีประโยชน์จริงๆ เพราะมันคือศิลปะอย่างหนึ่ง คนจี นเชื่อว่า

การเจรจาอย่างมีชั้นเชิง มันทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุด

มันจะสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้น เรื่องประสิทธิภาพ เรื่องความคุ้มทุนเป็นหลัก