5 แนวคิดเมื่อคุณ ต ก งานนานไป ต้องเริ่มต้นทำสิ่งนี้

การว่างงาน แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากเจอแบบนี้เป็นแน่ ยิ่ ง ช่วงนี้ เรามักจะได้ยินเรื่องการลดคนงาน

หรือ การเลิ กจ้ างกันถี่มากขึ้น หากเรารู้จักเลือกมองในมุมดีๆและสร้างกำลังใจให้ตัวเองพร้อมเดินหน้าไปให้ได้

สิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งแรกคือยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น และลองทำตาม 5 แนวคิดนี้

1. ออกไปพบปะผู้คนเพื่อสร้างเครือข่าย

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ หรือเพื่อนเก่าจากกลุ่มที่หลากหลาย เช่น งานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า

งานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สนใจ ฯลฯ อาจช่วยให้รู้ว่า

ตอนนี้มีองค์กรไหนกำลังเปิดรับสมัครงานอยู่บ้าง ไม่แน่ว่างานใหม่ที่กำลังจะได้

(อาจเป็นงานที่เพื่อนแนะนำ)

2. พัฒนาทักษะที่ข าด

ลองสำรวจตัวเองว่ามีตรงไหนที่ข าดตกบกพร่อง หรือควรเพิ่มเติมประสบการณ์

จากสายงานที่สมัครหรือไม่ หากทราบแล้วก็ควรหาวิธีเพิ่มพูนทักษะดังกล่าว

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกลง ค อ ร์ ส ฝึกอบรมระยะสั้น หรือการเลือกไปศึกษาต่อ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราได้ค้นพบอาชีพใหม่ๆ นอกเหนือจากที่เคยสมัครไปแล้ว

3. เพิ่มโปรไฟล์ให้ตัวเองให้ดีขึ้น

ลองหาประสบการณ์การทำงานแบบไม่รับค่าจ้างดูบ้าง เช่น ลองรับงานอาสาสมัคร ซึ่งประสบการณ์ที่ดี

นับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานเหล่านี้

ล้วนต้องใช้ทักษะต่างๆที่ไม่แตกต่างจากการทำงานทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น หากเราสามารถ

ทำงานออกมาได้ดีเราอาจจะได้รับการพิจารณาให้เป็นพนักงานประจำที่มีเงินเดือนก็เป็นได้

4. ข ย า ย ขอบเขตการหางานให้กว้างขึ้น

เพิ่มโอกาสในการได้งานด้วยการ ข ย าย ขอบเขตการหางานให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่น ดูตำแหน่งงาน

ที่อาจจะไม่ตรงกับที่ อ ย าก ทำแต่สามารถนำทักษะบางอย่างไปปรับใช้โดยประเมินเบื้องต้นแล้วว่า

สามารถทำได้หรือลองดูบริษัทที่แม้จะอยู่ไกลจากที่พัก แต่มีการเดินทางที่สะดวก

ซึ่งวิธีนี้จะเป็นอีกทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานอย่างแน่นอน

5. คิดบวกเข้าไว้

เมื่อว่างงานเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ใครหลายคนเกิดความท้อแท้

เพราะคิดว่าส่งไปก็ไม่ได้อยู่ดีซึ่งควรเปลี่ยนวิธีคิด แบบนี้ และหันมาให้กำลังใจ

ตัวเองเสี ยใหม่ ลองคิดในแง่ดี ถึงแม้จะถูกปฏิเ ส ธมาแล้วหลายครั้ง

แต่การส่งเ รซูเม่ หรือการไปสัมภาษณ์งาน จะทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะ

และประสบการณ์พร้อมนำความผิ ด พล าดที่ผ่านมากลับมาทบทวนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

“ตกงานใช่ปัญหา

มองข้างหน้าตั้งต้นใหม่

หางานอื่นเรื่อยไปอยู่ให้ได้พย าย าม

ทุกคนดิ้นรนสู้…

หนทางสู่ ข้ามขวากหนามทางหน้า ใช่หมดตาม

หากไม่คร้าม สู้ต่อไป”