คนขยันซื่อตรง มักไม่เจริญก้าวหน้า สะท้อนถึงสังคมการทำงานทุกสมัย

เรื่องของคว าย และหม า ที่สะท้อนให้เห็นว่า.. สังคม

การทำงานที่เป็นอยู่ในทุกยุคสมัย

(คนที่เสนอหน้านั้นมักได้ดีกว่าคนทำงาน)

เคยสงสัยกันไหมว่า…?“ทำไม ค วาย ที่ไถนาอาหาร

ที่ได้กินจึงไม่ใช่ข้าวแต่…ห ม าที่ไม่ได้ออกแรงทำนา

กลับได้กินข้าวอย่างอิ่มหนำสำราญ”ลองมาฟังเรื่อง

เล่า… “ควา ยทำนา หม ากินข้าว”แล้วคุณจะเข้าใจ

เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรชาวนาสมัยก่อนใช้ควา ย

ไถนาเพื่อเพาะปลูกข้าวชาวนาได้เลี้ยงสัตว์ 2 ตัว

คือ ควา ย กับ ห มาในแต่ละวันสัตว์ทั้งสองตัวจะมี

หน้าที่ คือ การออกไปทำนาตั้งแต่เช้าตรู่..

โดยพอถึงเวลาใกล้เที่ยง ชาวนาจะออกไปตรว จ ดู

ความเรียบร้อยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ควา ย และ ห มา

ออกไปทำนาแต่เช้าตามปกติ โดยที่ควา ย จะเป็นคนไถนา

ทำนาอย่างขยันขันแข็ง เดินวนไปมาจนไถจนหมด

ควา ย ก็ทั้งเหนื่อยและหมดแรงจึงไปอาบน้ำล้างตัว

และนอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่ส่วน ห มา มาถึงที่นาก็เอา

แต่นอน พอเห็นว่า..ใกล้จะเที่ยง เป็นเวลาที่ชาวนา

จะมาตรว จ งานก็รีบลุกออกไปเดินย่ำบนผืนนาที่

ควายได้ไถพรวนไว้จนทั่ว ทำให้ท้องนา มีแต่รอยเท้า

หมาเมื่อชาวนามาถึง หมาก็รีบวิ่งไปหาด้วยเนื้ อ

ตัวที่เปื้อนไปด้วยโคลน และบอกว่า…“ตนได้ไถนาเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว เหนื่อยจนสายตัวแทบขา ด”

ชาวนาชื่นชมมาเป็นการใหญ่ แต่พอชาวนามองไปเห็น

ควา ย (นอนหลับอย่างสบายใจใต้ต้นไม้ใหญ่)

ก็รู้สึกโม โห จึงเข้าไปต่อว่า… “เจ้ามันขี้เกีย จ

ไม่สมควรได้กินข้าว ต่อจากนี้ไปให้ไปกินหญ้าแทนข้าว

และลงโท ษด้วยการ ให้นอนในคอกที่ชื้นแฉะ”

ส่วนหม า “เจ้าขยันขันแข็งช่วยคนทำนา ต่อจากนี้

ให้กินอยู่แบบเดียวกับคน นอนในบ้านที่อบอุ่น”

นี่แหละ.. คือสาเห ตุที่ทำไม ควา ย ถึงกินหญ้า

..และ ห ม า ได้กินข้าว

ในยุคปัจจุบันหากเปรียบกับการทำงาน เชื่อว่า หลายคน

คงพบเจอคนประเภทเดียวกับห ม าที่ชอบทำงา น

เอาหน้า ชอบประจบเจ้านายชอบพูดมากกว่าลงมือทำ

ทำให้มักจะได้รับคำชื่นชมหรือการได้รับการเลื่อนขั้น

ได้ดีกว่า ได้รับเงินเดือนมากกว่า คนที่ทำงานหนัก

แต่ก็เช่นกัน มีอีกหลายคนที่ทำงานหนักมากซื่อสัตย์

กับงานที่ทำเช่นเดียวกันกับค ว า ยก้มหน้าก้มตาทำ

หน้าที่ของตนเอง โดยไม่ได้คิดเรื่องการเสนอผลงาน

หรือแสดงความสามารถที่ตนมีออกมาให้คนอื่นได้เห็น

จึงมักถูกเอาเปรียบอยู่เป็นประจำและถูกมองว่า..

เป็นคนขี้เกีย จ อยู่เสมอ..

ขอบคุณที่มาข้อมูล Gotoknow