วิธีการ เลี้ยงลูก แบบคนสมัยใหม่ “เวลาลูกดื้ออย่าตี”

วิธีการ เลี้ยงลูก แบบคนสมัยใหม่ เวลาที่ลูกของเรานั้น ทำผิด สิ่งแรกที่พวกเขานั้นกลัว ก็คือ การถูกพ่อแม่ ตำห นิ

หรือ การต่อว่า อย่าง รุ น แ ร งในช่วงชีวิต ตั้งแต่วัยเด็ก แรกเกิด-6ปี จะเป็นช่วงชีวิต ที่สมองส่วนกลาง พัฒนา

แบบก้า วกร ะโด ดเมื่อ ส ม อง ส่วนอา รม ณ์ พัฒนา อย่างก้าว กระโดดสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เกิดจากความเชื่อมั่นว่า พ่อแม่ต้องมาช่วยลูกเสมอไม่ทิ้งแน่นอนจะดูแลแน่

นอน ความสัมพันธ์ที่ดีทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นที่รัก และต้องการของพ่อแม่ เค้ามีคุณค่ากับคนอื่น แน่นอนว่า

จะไม่ถูกทิ้งมีความเชื่อมั่น เคยสังเกตุไหมว่า คนสมัยก่อน เขาจะมี วิธีการ เลี้ยงลูก แบบเก่า คือ.. เลลาลูกดื้อ

พ่อแม่ชอบ ล ง ไ ม้ ล ง มื อ กับลูก แต่ลูกยิ่งโตลูกยิ่งดื้อ ดังนั้น พ่อแม่ในยุคสมัยใหม่ ควรรู้จัก

วิธี..เลี้ยงลูก ด้วยเหตุและผล มากกว่าการใช้อารมณ์แก้ปัญหาและ

7 วิธีการ เลี้ยงลูก ต่อไปนี้ จะช่วยให้ลูกเชื่อฟังเรามากยิ่งขึ้น มีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย

1. หนูคิดว่าพ่อแม่ต้องทำยังไงกับความผิดของหนูดี

เราสามารถหาทางออกและคิดแก้ปัญหา ไปพร้อมกับลูกได้อาจจะเป็นการเสนอแนะแนวทางให้เขารู้สึกถึงการร่วม

แ ก้ไขปัญหาไปพร้อมกับเราและเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเขาด้วยเช่นกัน

2. เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองแม้ว่าเขานั้นจะทำผิดจริงๆ

บางทีเขาอาจจะยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขาเองก็ได้ที่สำคัญไม่ควรต่อว่าลูก แต่ควรทำความเข้าใจในเรื่องราว

ที่เกิดขึ้นจากมุมมองของลูกเพื่อให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น

3. หนูตัดสินใจได้ไหมว่าเราควรทำยังไงกันดี

เมื่อวิเคราะห์เรื่องราวและผลที่ตามมา จนครบหมดแล้วลูกจะเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดออกมาจนได้ถึงแม้ว่า

จะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดเอาไว้ก็ตาม แต่เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกด้วยเพราะถ้าเราพูดกลับไปกลับมา

จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อใจและไม่อยากจะปรึกษาเราอีกเลย

4. ถ้าหนูทำผิดอีกคราวหน้า พ่อแม่ต้องทำยังไง

เราควรให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเองดูบ้าง ให้เขาได้ลองตัดสินใจและคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

แล้วเราค่อยรอดูว่าเขาจะมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้แค่ไหนบางทีผู้ใหญ่อย่างเรา

อาจจะคิดว่าลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้เพราะอายุยังน้อยแต่จริงๆ แล้วเมื่อถึงที่สุด เขา

จะมีความสามารถ และวิธีการแก้ไขปัญหานั้นได้เองเหมือนกับสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนั่นแหละ

5. หนูอยากให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปาก ให้พ่อแม่ช่วยเหลืออะไรเขาสักอย่างแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องคอยสนับสนุน และช่วยเหลือลูก

อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันเพราะพลังสนับสนุนของพ่อแม่จะส่งผลต่อความเข้มแข็งของลูกทำให้เขามีความมั่นใจใน

การทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนั่นเอง

6. ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้วหนูจะเป็นยังไง

เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยว่า สิ่งที่จะตามมานั้นหรือผลที่จะตามมาถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ลูกพูดมาแล้วจะเป็น

แบบไหน จะได้รับผลแบบไหนและเขาจะยอมรับผลที่ตามมาได้ไหม การทำเช่นนี้นั้นจะส่งผลให้ลูกนั้นเชื่อใจเรา

และเมื่อเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาปรึกษาเรา

7. หนูรู้สึกยังไงบ้าง หนูคิดอะไรอยู่

ในบางครั้งการปล่อยให้เขาได้แสดงออกหรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมาบ้างเป็นเรื่องดี เช่นกันอย่าเพิ่งเข้าไป

สั่งสอนอะไรเขาในเวลาแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ติดค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟังหรอก มันไม่รับ

ไม่เข้าหัวอยู่แล้วต้องรอให้เขาอารมณ์เย็นลงซะก่อน เเล้วค่อยคุยกันอีกที

ขอบคุณ : t h e-w a y o f l i f e