แบงค์50 เก็บเป็นประจำทุกวัน ที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยน

วันนี้เราได้แนวคิดการเก็บเงิน แบงค์50 เป็นประจำทุกวันมาเป็นแง่คิดให้ทุกคนเก็บเงิ นกัน เพียงเจียดเงินเก็บด้วย

แบงค์50 ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนได้หลายคนอาจจะสงสัยว่า.. มันเป็นไปได้หรอ ฉะนั้น วันนี้เรามีคำตอบ ถ้าคุณเริ่ม

เก็บเงิ น วันละ 50 บาท เป็นประจำทุกวันใน 1 ปีคุณจะมีเ งินเก็บ 18,250 บาท

นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเ งิน 182,500 บาทถ้าเก็บวันละ 100 บาท ใน 1 ปี จะมี เงิ นเก็บ 36,500 ภายใน 10 ปีแล้ว… คุณจะมีเงิ นถึง

365,000 บาทแต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมดปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอกอีกกี่สิบปี ก็ไม่มี มันก็

เช่นเดียว กับการใช้ชีวิตนี่แหละ ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวชาญศึกษาหาความรู้ พัฒนาชีวิต

ตัวเอง อยู่เรื่อยๆในระยะเวลา 5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้าและถ้าคุณ

ตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ ต่อชีวิตคุณ อาจจะมีกิจการ 3 สาขาใน 10 ปีอาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ

แต่ถ้าวันนี้ คุณมัวแต่ทำตัวเป็น “จิตอาสา” เรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจ แต่ธุระของคนอื่นมากว่า ธุระของตัวเองหมั่นทำ

แต่เรื่องที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลย คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิ นจะกี่ปีๆ ชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม ดังเช่น เรื่องที่เก็บเงิ น

นี่แหละหลายคน..มักจะเสียเวลาชีวิตไป กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับ

ตัวเองเลย จนไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเองเลยฉะนั้น เราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของ

คนอื่น ถ้าไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องอย ากรู้ทุกอย่างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอย ากบอกก็พอจะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเอง

ให้ดี ให้มีประโยชน์เวลาของคุณมีจำกัด อย่ าเสียเวลาไปกับเรื่องของคนอื่น สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้มันจะส่งผล

ต่ออนาคตของคุณได้ ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน ?“อย ากมีเงินเก็บ” หรือ“ไม่มี” คุณเองกำหนดได้…

ขอบคุณ e–yhangwa