การออม เงิน สูตรนี้ 50/30/20 แล้วชีวิตจะพ้นความลำบาก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีการ ออมเงินกับบทความวิธี การออม เงิน 50/30/20 ให้ชีวิตไม่ลำบาก

ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างสำหรับใครที่ไม่อยากจะมานั่งคิดมากทุกครั้งที่ใช้เงินบาทสุดท้าย

ในกระเป๋าสตางค์ สูตรการ ออมเงิน50/30/20ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการรายได้ของคุณ

เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของสิ่งที่จำเป็นในชีวิตและเป้าหมายในอนาคตในขณะเดียวกัน

ก็มีเงินเหลือพอสำหรับใช้จ่ายให้กับความสุขของชีวิตการทำแผน การออม ควรคำนวณจากรายรับ

ที่แท้จริงของคุณซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเช่นการเสียภาษีและแบ่งเงินของคุณออกเป็นสัดส่วนดังนี้

50%=ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

20%=เงินออมและชำระ ห นี้

30%=ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

แล้ว สูตรการออมเงิน50/30/20มีวิธีการ แบ่งเงินอย่างไร…มาดูวิธี

แบ่งเงินในแต่ละสัดส่วนอย่างละเอียดกันเถอะ

เงิน 50%=ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น…

50%=ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ้างอิงจากสูตรการออมเงิน50/30/20คุณควรแบ่งเงิน

ครึ่งหนึ่งของรายรับไว้สำหรับใช้จ่ายกับส่วนที่จำเป็นในชีวิตอะไรคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นคือสิ่งที่คุณขาดไม่ได้และจำเป็นต้องจ่ายเช่นค่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทาง

และค่าสาธารณูปโภคอย่างค่าน้ำและค่าไฟหากคุณยังสับสนและไม่แน่ใจในการแบ่งเงินในส่วนดังกล่าว

ลองดูตัวอย่างดังต่อไปนี้ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่อาจจะทำให้คุณสับสนการชำระห นี้เจ้าห นี้มักจะ

กำหนดให้เราต้องชำระเงินจำนวนหนึ่งในแต่ละเดือนดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการชำระห นี้จึง

นับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วเราจะจัดการอย่างไรหากเราอยากจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำ

เพื่อไม่ให้สับสนและลำบากในการคำนวณเราจะนับค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการชำระห นี้ขั้นต่ำ

เป็นหนึ่งในสัดส่วนของ 20%ค่าสาธารณูปโภค อื่นๆโดยปกติแล้วเราจะนับว่าค่าสาธารณูปโภค

คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่เมื่อคิดดูแล้วการคำนวณเช่นนี้อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับทุกคนตัวอย่าง

เช่นหากคุณทำงานที่บ้านค่าอินเทอ ร์เน็ ตจะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่ถ้าคุณใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการดังนั้น

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการแบ่งสัดส่วนเงินเหมาะสมกับการใช้งานของคุณหรือไม่ใช้เงิน

เกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่?หากคุณตรวจสอบแล้วว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของคุณบางส่วนจัดอยู่ใน

อีกสองหมวดหมู่เช่นกันนี่อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่

กำหนดเช่นย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลงใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วช้าลงแต่ประหยัดมากขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายโดยการซื้อรถที่ราคาถูกลงหากทำเช่นนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะสามารถลด

ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่คิดใช้เงินน้อยกว่างบที่ตั้งไว้หรือไม่?คุณช่างโชคดีเหลือเกิน!ก่อนจะนำ

เงินที่เหลือในแต่ละเดือนไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อความบันเทิงคุณควรพิจารณาและนำเงินที่เหลือ

ไปเก็บในส่วนของเงินออมหรือนำไปชำระห นี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของคุณ

เงิน 20%=เงินออมและชำระห นี้

20%=เงินออมและชำระห นี้เงินในส่วนนี้นับเป็นส่วนสุดท้าย

ใน สูตรการออม เงิน 50/30/20 แต่ถือว่าเงินส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับสอง

ของแผนการเงินนี้สิ่งที่ควรทำเพื่อประกันอนาคตของคุณก็คือชำระห นี้เพิ่มเติม

ออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเป้าหมายที่ดีคือ..ควรมีเงินยามฉุกเฉิน

อย่างน้อยสามเท่าของรายรับพยายามบรรลุเป้าหมายการออมเงินและลงทุน

เพื่อใช้ในยามเกษียณหากคุณมีห นี้จำนวนมากหรือรู้สึกว่าเป้าหมายในการออมเงิน

และเงินหลังเกษียณช่างห่างไกลเหลือเกินอย่าลังเลที่จะลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

หรือลดค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับสิ่งที่ต้องการจนกว่าคุณจะมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น

หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายการออมเงินที่สูงเกินไปแต่เริ่มจากเป้าหมายการออมเงิน

ที่เราสามารถทำได้จริงในระยะยาว!ควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไร..

หากคุณมีห นี้ค้างชำระและไม่มีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินเราขอแนะนำให้คุณ..

จัดลำดับความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะละทิ้ง

การออมเงินระยะยาวและออมเงินสำหรับการเกษียณยิ่งคุณแก้ปัญหาได้เร็ว

มากเท่าไหร่คุณก็จะเริ่มสะสมเงินได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นแม้มันอาจจะเป็นเงินจำนวน

ไม่มากก็ตามข้อควรรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นและการอดออมอื่นๆมีเพียงเงิน

สำหรับใช้ในยามฉุกเฉินการลงทุนสำหรับแผนการเกษียณและการเก็บเงิน

สำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเช่นงานแต่งงานบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นสำหรับครอบครัว

ที่กำลังเติบโตเท่านั้นที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้หากคุณต้องการเก็บเงิน

สำหรับทริปวันหยุดพักผ่อนหรือซื้อรถในฝันคุณสามารถเก็บเงินส่วนนี้ได้

แต่ต้องให้แน่ใจว่าเงินส่วนนี้จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

เงิน 30%=ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

30%=ใช้กับสิ่งที่ต้องการไม่ว่าคุณจะเลือกใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ความฟุ่มเฟือยเล็กๆน้อยๆหรือเพื่อความสนุกสนานค่าใช้จ่ายเหล่านี้

จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตแต่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันขึ้น

หากคุณใช้เงินมากกว่า30%ไปกับสิ่งที่ต้องการนั่นหมายความว่า…

ได้เวลาที่คุณจะตัดหรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วในช่วงแรกคุณอาจจะลองเริ่ม

จากสิ่งที่คุณสามารถตัดหรือลดได้ทันทีนี่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่คิดแน่นอนว่า

คุณสามารถเว้นการแบ่งเงินเข้าสัดส่วนนี้แล้วนำไปรวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้

ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงิน

แต่อย่างไรก็ตามการปล่อยให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุขนั้นไม่ใช่ผลดีในระยะยาวอย่างแน่นอน

ดังนั้นเมื่อใดที่สามารถจัดสรรเงินสัดส่วนข้างบนได้แล้วอย่าลืมใช้เงิน30%

ของรายได้ไปกับสิ่งที่คุณรักโดยไม่ต้องรู้สึกผิดจะเริ่มออมเงิน

โดยใช้ สูตร 50/30/20 อย่างไรเริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด

และจัดเข้าหมวดหมู่และจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากคุณสามารถอ้างอิงจาก

รายการเงินฝากถอนของธนาคารเพราะหากคุณคำนวณโดยการคาดเดา

การคำนวณอาจคลาดเคลื่อนได้คุณอาจจะพบว่า..ค่าใช้จ่ายบางส่วนของคุณ

ไม่สามารถนำมาจัดอยู่ในหมวดหมู่ 50/30/20 ได้นอกจากนั้น

ค่าใช้จายของคุณอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ารายได้อย่ากังวลไปนั่นอาจ

เป็นเพราะว่าคุณใช้ สูตร 50/30/20 โดยไม่รู้ตัวดังนั้นคุณอาจจะใช้เวลานี้

ปรับแผนการเงินจนกว่าคุณจะพอใจหรือหากคุณไม่สามารถปรับแผน

การเงินของคุณได้ลงตัวคุณอาจจะต้องวางแผนลดค่าใช้จ่ายบางอย่าง