จังหวะชีวิต ของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน ข้อคิดดีๆ

จังหวะชีวิต ของคนเรา นั้นไม่เหมือนกัน บางคนเรียนจบตอนอายุ 22 ปี.. แต่ต้องรออีก 2 ปี ถึงจะหางานทำได้

ขณะที่บางคนเรียนไม่จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิตเป็นนายตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จ

ตั้งแต่อายุ 20 แต่ต้องมาประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ ต้องจากไปในวัยอายุเพียงแค่ 25 ปี

บางคน ท้ อ ง ก่อนแต่ง.. ขณะที่บางคนแต่งงานแล้วแต่มีลูกไม่ได้ดาราดังบางคน วางมือจากวงการ

บันเทิงตอนอายุ 35 ปีขณะที่ดาราบางคนแจ้งเกิดในวัย 50 ปี บางครั้งเราก็ได้เหนว่า…

ผู้คนรอบตัวเราหลาย ๆ คนบางคนก็โดดเด่นขึ้น จังหวะชีวิต ของคนเรา นั้นไม่เหมือนกัน

ก่อนหน้าเรา บางคนก็ประสบความสำเร็จทีหลังเราแต่ทุ กคนกำลังวิ่งในเส้นทางของตัวเอง แข่งกับเวลา

ของตัวเองอย่ าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครจนเราหมดกำลังใจ และอย่ าได้ประเมินใครต่ำเกินไปหรือ

เผลอไปดูถู กใคร… เขาอาจกำลังทำงานอย่ างหนักในเส้นทางของเขาและเราก็ควรทำแบบนั้นเช่นกัน

ตั้งใจในเส้นทางของเรา ชีวิตของแต่ละคนมีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแต กต่างกันเพียงแค่ต้องรอคอยจังหวะ

เวลาที่จะแสดงผลออกมาเท่านั้นเปรียบเหมือนต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหลายบางคนเปรียบเหมือนถั่วเขียว

ปลูกเดี๋ยวเดียวโตเป็นถั่วงอก เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ไวเก็บขายได้เร็ว แต่ก็คงอยู่ได้ไม่นานบางคนเปรียบ

เหมือนมะม่วง อาจใช้เวลานานหลายปี เพื่อเติมโตและ บ่มเพาะ ความสำเร็จ แต่เมื่อออกด อกออกผมแล้ว

ยั่งยืน และ ย าวนานกว่าจำไว้… ไม่มีหรอกคำว่าล้ มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้วล้ มเลิกไปก่อน จงอย่ า

เปรียบเทียบความล้ มเหลวของเรา กับ ความสำเร็จของใครแค่บางจังหวะในชีวิต อย่ าคิดว่าจะเป็นแบบนี้

ตลอดไป ทุ กความสำเร็จของทุ กคน…มีช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันเสมอผมไม่กล้าพักเพราะผมไม่มีเงิ น

เก็บ ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเพราะผมยังไม่ประสบความสำเร็จผมไม่กล้าขี้เกียจเพราะคนที่เก่งกว่าผมเขา

ยังพย าย ามเลย ผมสามารถเลือกที่จะขี้เกียจก็ได้ แต่ผมจะไม่ทำเพราะ ต่อให้ผมเลือกที่จะสบาย และ

ขี้เกียจทำงานในวันนี้ แต่.. ในวันข้างหน้าผมก็ต้องมาลำบากทำงานอยู่ดีถ้ายังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว ก็ทำมัน

ให้สำเร็จตั้งแต่วันนี้เลย อย่ าทำตามอำเภอใจ ต้องรู้จักที่จะจริงจังเพราะ ชีวิตยิ่งพย าย ามจะยิ่งโ ชคดีใน

โลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใดที่ไม่ลำบาก ไม่มีที่ใดที่ปราศจากความวุ่นวายของบุคคลดังนั้น…

ความเข้มแข็งคือหนทางเดียวที่ผมเลือกคุณจะไม่อิ จฉารายได้หรือเงิ นเดือนของคนอื่นเลย

หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอย่ างหนักทุ กวันและ ลำบากแทบทุ กคืนกว่าที่จะได้มาอยู่ในจุดนี้

และ มีมากขนาดนี้ได้

 

ขอบคุณที่มา : sabailey