การศึกษา เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การใช้ชีวิตก็จำเป็นเช่นกัน

การศึกษา นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หลาย ๆ คน ยังจำกัดคำว่า การศึกษา ไว้ในแค่ห้องเรียน ตัดสินว่าคนนั้น

มีหรือไม่มีความรู้ จากวุฒิที่เรียนจบออกมาและหลาย ๆ คนนั้นก็เชื่อว่า การที่ได้เรียนจบสูงนั้น

ก็จะทำให้เรานั้นมีหน้าที่การงานที่ดี ดีต่ออนาคตแต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว การที่เรานั้นเรียนสูงก็ไม่ได้

หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จเสมอไปเพราะฉะนั้นการเรียนสูงมากแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ประเด็นการ

ที่จะทำงาน ให้เป็นนี่แหละค่ะ คือประเด็นที่สำคัญแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน

ช่วงวัย..”เรียน”

การศึกษาบ้านเรานั้น ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคน ที่เรียนเพียงคนเดียวการที่เรียนดีเรียน แ ย่ก็อยู่

กับตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะพ่อแม่ ครูบาอาจารย์หรือพี่น้องก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย และบาง

ครั้งสถานที่ที่เราเรียนนั้นจบมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเราแน่นอน ว่าทุ กสิ่งก็ขึ้น อยู่กับประสบการณ์

และฝีมือด้วยเช่นกัน ที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น แต่ถ้าคุณนั้นมีผลการเรียนที่ออกมาดีก็จะมีโอกาสว่า

จะทำงานเก่งเพราะกว่าจะจบ ก็ต้องฝึกฝนกันมากมายเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็คิดว่าเคยผ่ านกันมาทุ กคน

อย่ างแน่นอนในชีวิตวัยนักศึกษาเรานั้นจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่เราศึกษาอยู่นั้น หากเรานั้นได้คิดผิดทำผิด

มันก็จะลงโ ทษเราได้อย่ างเดียว ก็คือเกรดผลการเรียนของเรานั่นเองถ้าออกมาไม่ดีก็ติ ด F ต้องไปเรียนใหม่

กับรุ่นน้องแต่บางคนนั้นก็ไม่ได้ถืออะไร แต่บางคนก็ถึงกับขั้นเครียด ที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้องชีวิตในวัยเรียน

นั้น มีเรื่องเครี ยดกี่เรื่องเอง เท่านั้นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสนุกซะมากกว่า บางคนก็ไม่อย ากจบออกมา

เพราะชีวิตในช่วงวัยเรียนนั้นมีความสนุกมาก เมื่อจบก็จะอยู่ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งนั่นชีวิต ก็อาจจะมีความสนุก

น้อยลงนั่นเองค่ะ ต้องทำงานหาเงิ น ไม่ค่อยมีเวลาทำสิ่งที่ตัวเองแบบอย ากผ่อนคลาย

ช่วงวัย..”ทำงาน”

การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายค่ะ สอบไม่ผ่ านก็ลงเรียนใหม่แต่เมื่อย้อนมองกลับมาแล้ว ก็ทำงานนั้น ข้อหาทำ

แล้วไม่ผ่ านก็จะเกิดผลหลาย ๆ อย่ างตามมาหรือเพื่อนร่วมงานนั้น ข าดความเชื่อถือในตัวเรานั่นเองค่ะ

นี่แหละคือโลกความจริงเมื่อเราผิ ดพลาด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโ รคที่หอมหวานเมื่อเราทำงานสำเร็จ

คุณนั้นจะเกิดคุณค่า ต่อผู้อื่นในวงกว้างเลยทีเดียวรักคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลายก็เชื่อว่า

ถึงแม้จะเรียนจบจากช่วงวัยเรียนแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดหาความรู้อยู่แค่นั้นไม่ได้ ต้องศึกษาอะไร

แบบจริง ๆ จัง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกหรือที่เรียกกันว่ามหาลัยชีวิตนั่นเองค่ะ เพราะไม่มีผลต่อชีวิตของเรา

และเรานั้นถ้าจะลงมือทำอะไรก็ต้องศึกษาไปจนวันต าย คนที่ชีวิตล้ มเหลวก็มีเพียงแค่สาเหตุเดียวคือไม่รู้จัก

ที่จะเรียนรู้และแก้ไขในสิ่งที่ผิด ทำผิดอยู่ซ้ำ ๆจนไม่มีคุณภาพ และหมดความน่าเชื่อถือ สุดท้ายก็คือตัวเอง

นั้นเกิดความล้ มเหลวค่ะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่า การเรียนสูงนั้นไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดในชีวิต

แต่สิ่งสำคัญว่าคุณนั้น มีประสบการณ์หรือรู้จักเรียนรู้ในการใช้ชีวิต ให้เป็นมากกว่าเสี ยอีกการที่เรานั้น

จะสำเร็จได้ เราต้องรู้จักเรียนรู้ในการใช้ชีวิต ในการทำอะไรต่าง ๆการเรียนไม่ได้หยุด แค่ที่การจบแล้ว

ได้ใบปริญญามา แต่เราต้องศึกษา สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตนั่นก็คือชีวิตจริงของเราค่ะ ในการเรียนเราจะได้รับ

ตอนเรียน เรียนก่อน…จึงเจอ บททดสอบ

แต่ในชีวิตจริง เจอ บททดสอบ ก่อน…จึงจะได้ รับบทเรียน

 

ขอบคุณที่มา : yakrookaset