ปรัชญาการทำงาน “ของขงจื้อ” อย่าขยันแบบ ผิ ด ๆ

ปรัชญาการทำงาน “ของขงจื้อ” อย่าขยันแบบ ผิ ด ๆ

ทำงาน มาหลายปีเคยสงสัยไหมว่า..ทำไมเรายังใช้เงินเดือนชนเดือน การ ทำงาน ที่ไม่มีเงินเหลือเก็บสักทีแล้วแบบนี้ เมื่อไหร่จะ

“รวย” สักที ไม่ต้องพูดถึง…หรือเป็นเพราะเรามีพฤติก รรมบางอย่าง ที่คอยบั่นทอนเงิ นในกระเป๋าอยู่ ซึ่งถ้าปล่อยไว้แบบนี้

อาจส่งผลให้ชีวิตมีปัญหาทางการเงินไปเรื่อยๆ จนถึงวัยเกษียณ โดยเฉพาะคนที่มีอาชีพอิสระเป็นแม่ค้า-พ่อค้าออนไลน์

รับจ้างทั่วไป ไม่ได้มีรายได้ประจำไม่มีสวัสดิการใดๆ รองรับย ามเกษียณควรต้องรีบแก้ไข

วันนี้เรามี 6 ปรัชญาการทำงาน ของขงจื้อมาให้ลองได้คิดกัน

ประการที่ 1 : การขยันทำงาน ที่เน้นแต่ปริมาณโดยไม่ใช้ ส ม อ ง

ไม่มีทางทำให้ได้งานดีมีคุณภาพ

ลองเปลี่ยนวิ ธีทำงานซะใหม่ คิดให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือทำและจัดอันดับความสำคัญให้เป็นเชื่อสิครับ

ว่างานจะเสร็จเร็วกว่าเดิมเยอะ แถมยังได้งานดีมีคุณภาพไม่ใช่สักแต่ทำไปเรื่อย ๆ โดยไม่รู้จักวางแผนงาน

ประการที่ 2 : การโหมงานโต้รุ่ง

การนอนดึกตื่นสาย จะทำให้เราเหนื่อยล้าและคิดอะไรไม่ออก ไม่มีทางคิดอะไรออก ผลงานที่ได้ออกมานั้นอาจจะ

ไม่ดีมากพอ

ประการที่ 3 : การขยัน ทำงานตอน ไ ฟ ล น ก้ น

ทำให้อ ารมณ์เ สีย และ ทำ ล า ยความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างลองจัดสรรเวลาทำงานใหม่

โดยเตรียมงานไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้วคุณจะไม่ต้องปรี๊ดแต ก ใส่ใครต่อใครให้เสี ยบรรย ากาศ

ประการที่ 4 : ถ้าคุณเป็นเจ้านายคน

ควรเป็นผู้นำแบบอย่ างที่ดี ของลูกน้องโดยเฉพาะการวางแผนบริหารจัดการเวลาการทำงานให้น้อยลง

เพื่อให้ได้งานที่ดี คนที่ทำงานเป็น ไม่จำเป็นต้องใช้เวลา ทำงานจนดึกดื่น เพื่อให้ได้ผลงานน้อยนิด

ประการที่ 5 : หยุดย้อนคิดดูงาน

แล้วจะรู้ว่างานส่วนใหญ่ที่ บ้ า ทำตอนนี้ แทบไม่มีความสำคัญอะไรเลย

มนุษย์เงิ นเดือนจำนวนมาก ก้มหน้าก้มตาทำงานซ้ำ ๆอยู่ในออฟฟิศวันละหลายชั่ วโมงโดยไม่เคยถามตัวเองว่า

สิ่งที่เราทำอยู่ทุ กวันนี้ มีประโยชน์กับชีวิตมากน้อยแค่ไหนทำให้เราพัฒนา ขึ้นหรือเปล่า และให้อะไรกับสังคมบ้าง?

ประการที่6 : ครอบครัว ต้องมาก่อน

อย่ าปล่อยให้งานทำชีวิตพัง ความก้าวหน้าทางการงานอาจสำคัญสำหรับใครหลาย ๆ คน แต่เอาเข้าจริง ๆ

แล้วเทียบไม่ได้เลยกับการมีครอบครัว อบอุ่นน่ารัก เพราะไม่ว่าย ามสุข หรือทุ กข์พวกเขาคือคนที่พร้อม

จะอยู่เคียงข้างเราจริง ๆ

ขอบคุณที่มา : verrysmilejung