แอบรัก สามีคนอื่น ถึงเขาเต็มใจยังไงก็ผิด

ทุกวันนี้ เรื่องราวของการนอกใจ มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ทั้งเรื่องสามีไปมีเมียน้อย

แอบรัก สามีคนอื่น ซึ่งปัญหาเหล่า นี่คือ สิ่งที่จะนำมาสู่ปัญหา ที่จะกระทบต่อตัวผู้ทำ และสังคมโดยรวมในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น

“ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาเด็กกำพร้า ทำให้เด็กมีปัญหา”เมื่อเรา ทำผิ ดศีล แอบรัก สามีคนอื่น มันก็ต้องบ าปแน่ๆ แหละ เพราะ

ไม่ว่าอะไรที่ได้มาแบบไม่ถูกต้องสิ่งๆ นั้นมันก็ย่อม ไม่ใช่ของของเราแน่นอนเพราะมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกมันเป็นแค่สุข

อาจเพียงชั่ วคราวหลังจากนั้น คือ เ วรกรร มล้วนๆ ทุกใจ ชายคนนี้เขามีค่าอะไรมากมายนักและจึงต้องถึงขนาดแย่ ง เขามาจาก

ครอบครัวของเขาหรือเพราะเขากำลัง เป็นสามี เป็นพ่อของคนอื่นคนเ ช่ น นี้ ที่ยอมทำ ล า ย ครอบครัวตัวเองเพื่อมาอยู่กับคุณได้

แล้วคิดดูสิว่าเขาจริงใจกับคุณ หรือไง

สักวันนี้เขาอาจจะ กำลังรักกำลังหลงคุณ มอบความสุขให้คุณได้ แต่อย่ าลืมว่า…ครั้งหนึ่งเขาก็เคยรักหลงเมียเขาเช่นกันนะ

เราจะแน่ใจได้ยังไงว่า วันข้างหน้านั้นเขาจะไม่ไปรักหลงใครอื่นหากเราต้องแก่ ต้องเ หิ่ ย ว

ลงไปในทุกๆ วัน เราอยู่กับความหว าดระแ วงทั้งชีวิตเลยนะไม่เห็นว่ามันจะ สุข ตรงไหนลองย้อนไปในวันที่คุณคิดจะแย่ ง

เขามานั้นและคุณต้องการคนๆ นี้ เพราะคุณรัก หลงเขา ต้องการเขาพอมาวันนั้น คุณอาจลืมคิดไปว่า ครอบครัวเขา

ก็รัก ก็ต้องการเขาเหมือนกันคนที่มีศีลเสมอกันเขาก็ย่อมมีแร งดึงดูด เข้าหากันเสมอ ถูกต้องแล้ว แล้วจากนี้ไปอะไร

มันจะเกิดขึ้นก็ควรยอมรับให้ได้รับผลของการกระทำ เราให้ได้ว่า เลือกเส้นทางนี้ด้วยตัวของเราเองเพราะของใหม่นั้น ขิ้ เ ยี่ ย ว

ย่อมหอม รัญจวญใจ แต่ถ้าอยู่กันไปนานๆคบกันไปนานๆ นานวันเข้า ไม่เราเบื่ อเขา เขาก็เบื่ อเราวันนั้นจงอย่ าลืม การกระทำ

ในวันนี้ก็พอไม่มีสุภาพบุรุษไหน ที่คบกับผู้หญิงสองคน แล้วรักทั้งสองคนจริงๆจริงๆแล้วเขารักแต่ตัวเองมากที่สุดต่างหาก

ความรักอาจจะเข้าใจยากและต้องเรียนรู้กันไปผู้ชายที่ทำตัวแบบนี้มันไม่ได้ดูแมน หรือ ดูเท่…เลย

ในปัจจุบันปัญหาการนอกใจ การยอมเป็นรักรองการเป็นมือที่สามเกิดขึ้นจนคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทั่ว ๆ

ไป สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่บ่งชี้พื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ แ ย่ ลงของมนุษย์อย่างมาก การยอมเป็นมือที่สาม

การรักคนที่มีเจ้าของการยอมเป็นเมียน้อย เป็นเรามีความสุขจริงหรอ แล้วเราจะอยู่กับมันไปได้นานแค่ไหนการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำ

จนวันนึงเรามองว่าการทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป มันดีแล้วหรือวันนี้รับมือไหวไหม ที่ต้องเจอสิ่งเหล่านี้ แล้ว รู้ไหม เป็น

“มือที่สาม” ต้องเจออะไร บ้าง

1. คุณจะเกิดความ ห ว า ด ร ะ แ ว ง กลัวการถูก จั บ ผิด ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะพะว้าพะวังอยู่ตลอดเวลา

2. คุณจะสูญเสีย ความมั่นใจในตัวเอง จะทำอะไรก็ไม่มั่นใจ กลายเป็นคนที่มีตราบาปติดตัว

3. คุณจะต้องคิดมาก กลัวการถูกนินทา โพนทะนา ส่งผลถึง สุ ข ภ า พ จิตใจ และส่งผลกระทบถึงคนภายในครอบครัว

4. คุณไม่มีโอกาสได้เป็นตัวจริง และไม่มีสถานะที่ชัดเจนเพราะคุณยอมรับกับการเป็นตัวสำรองตั้งแต่แรก

5. ความสุขจอมปลอม ที่เกิดขึ้นมาของคุณ เป็นเพียงความสุขลมๆ แล้งๆ สุขแบบไม่สุด

6. โอกาสของคุณ ที่จะได้พบ รักที่ดี คนที่รักเราจริง ๆ ต้องหมดไป ต้องอยู่แบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง

7. คุณต้องพยายาม โ ก ห ก ตัวเองไปในทุก ๆ วัน รอโอกาสจากคนที่ไม่เห็นคุณค่า

8. คุณสามารถถูกบอกเลิก ถูกทิ้งได้ตลอดเวลา เขาสามารถทำอะไรกับคุณก็ได้ เพราะคุณเป็นแค่ มือที่สาม

9. คุณจะถอนตัวลำบาก เกิดความผูกพันธ์แบบผิด ๆ ด้วยความรักที่ผิด ๆ

จะดำเนินชีวิตไปข้างหน้าก็ยาก ถอยหลังไปตั้งหลักก็ลำบาก

10. คุณได้ทำบาป อย่างเต็มตัวและไม่ละอายต่อบาปกรรม

ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อ 3 อาจจะส่งผล ให้คุณตกต่ำ มีชีวิตที่ แ ย่ ในบั้นปลาย

11. คุณอาจจะ ทำ ล า ย ชีวิตครอบครัว ของคน ๆ นึงให้พังลงอย่างไม่มีชิ้นดี

12. หากเรื่องบานปลายจนคุณถูก จั บ ได้ คุณจะกลายเป็นคน เ ล ว ในสายตาคนอื่น และมีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิต

“อย่าได้เป็นมือที่สาม เพื่อ ทำ ล า ย ความงดงามของความรัก อย่าได้ทอดสะพานเพื่อทำความรู้จักกับคู่รักของคนอื่น

เพราะความรักต้องเกิดขึ้นด้วย ความถูกต้องและความบริสุทธิ์ใจมิใช่ไป แ ย่ ง ชิ ง ใครมาเพื่อการครอบครอง”

ขอขอบคุณ เห็นทุกข์เห็นธรรม

ขอขอบคุณ นามบุญ