คำพูด 10 คำ ที่ออกจากปากหัวหน้า”ทำให้ลูกน้องหมดศรัทธา”

คำพูด ที่ทำให้ลูกน้องหมดศรัทธา

การทำงาน ในระดับกลางและระดับสูง ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการทั่วๆ ไปที่กำลังเติบโต หรือแม้แต่พนักงานที่ถูกโปรโมท

ขึ้นมานั่งแท่นในระดับผู้จัดการ คุณย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ คุณไม่สามารถลงมือทำได้ด้วยตัวคนเดียว การทำงาน

เป็นทีมย่อมหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จที่เร็วกว่า โดยเฉพาะการทำงานร่วมกัน เรื่อง คำพูด เรื่องการสื่อสาร เรื่องธุรกิจเมื่อมี

คำว่าทีมขึ้นมา และคุณเองเป็นผู้จัดการทีมที่คุณสร้างขึ้นด้วยการจ้างพวกเขา หรือถูกมอบหมายให้ดูแลทีมงานที่มีอยู่แทนนายจ้าง

ทักษะการทำงานในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญอย่าง เดียวคงไม่พอ แต่ทักษะในการ “บริหารคน” ย่อมเป็นสิ่งที่มีความหมายยิ่งกว่า

เปรียบได้กับเล่าปี่ที่ไม่ได้มีความสามารถในการรบมากมายเหนือตำนานนักรบหรือกุนซือคนอื่นมากมายนัก

แต่เขาสามารถบริหารนักรบมากฝีมือเหล่านั้นได้อย่างเฉียบแหลม

เป็นผู้ปกครองที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีพี่น้องร่วมสาบานคนสำคัญอย่าง

“กวนอู” ซึ่งรบเก่งมากๆ เป็นตัวอย่างของเจ้านายที่ลูกน้องรักและเทิดทูนจนได้กลายเป็นใหญ่ในตำนาน ทั้งๆ ที่ไม่ได้เกิดมาในตระกูล

นักรบหรือชนชั้นสูง แต่ก็สามารถเป็น 1 ใน 3 ของแผ่นดินได้ หมายความว่าการมีลูกน้องที่ดีและบริหารความสัมพันธ์ให้พวกเขารักคุณ

เทิดทูนคุณ ย่อมมีความสำคัญมากกว่าการที่คุณเป็นผู้จัดการที่ขายเก่งหรือทำงานเก่งเสียอีก ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าลูกน้องที่เก่งกว่า

รักและยอมอุทิศตัวเพื่อทำงานกับคุณ คุณย่อมไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว แถมยังทำงานง่ายขึ้นอีกต่างหาก

ผู้นำที่ดี บางครั้งความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ก็อาจเป็นเพียงคุณสมบัติ

หนึ่งของหัวหน้าแต่..ไม่สามารถนำมาจูงใจหรือทำให้ลูกน้องเห็นดีเห็นงามและมีความคิดเห็นคล้อยตามได้เต็มร้อย ยกเว้นบุคคลคนนั้นมี

ทักษะในการสื่อสารที่ดี รู้จักใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบ และควรรู้ว่าสิ่งใดบ้าง ที่ลูกน้องไม่อยากได้ยิน

จาก 10 คำพูดของหัวหน้านี้

1. “เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผม” 

ประโยคนี้ เป็นคำพูดต้องห้ามสำหรับคนเป็นหัวหน้า แม้ฟังดูไม่ใช่คำพูดในเชิงลบ

แต่ก็บ่งบอกได้ว่า คุณเป็นหัวหน้างานที่ไม่มีน้ำใจ ขาดการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

2. “งานนี้ไม่เหมาะกับคุณ” 

เป็นคำพูดเชิงลบที่แม้จะเป็นความจริง ผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็ควรหลีกเลี่ยงและเลือกใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์

เมื่อต้องปฏิเสธการมอบหมายงานให้ลูกน้องคนใดคนหนึ่งไปให้คนที่เหมาะสมกว่าเช่น “ผมยังมีงานอื่นที่สำคัญ

และอยากให้คุณช่วย”

3. “ไม่น่าเชื่อว่าคุณก็ทำได้”

คำพูดนี้เป็นประโยคที่แสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่น หรือไม่เชื่อใจในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และจะยิ่ง

เ ล ว ร้ า ย หากพูดต่อหน้าบุคคลที่ 3เพราะอาจเป็นการดูหมิ่นดูแคลนและไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา โดยที่คนพูดก็ไม่ได้ตั้งใจ

4. “เรื่องของคุณ”

เป็นประโยคที่ไม่ควรนำมาใช้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเพราะเป็นการสื่อสารที่ขาดบรรยากาศของความเป็นมิตร

5. “ก็ไม่รู้สินะ”

ประโยคสั้นๆ แต่สื่อความหมายในเชิงลบ อาจทำให้คนฟังเข้าใจได้ว่าคนพูดไม่สนใจไม่แคร์และไม่ใส่ใจ ทำให้ขาดสัมพันธภาพ

ที่ดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน

6. “บอกไม่เคยเชื่อ” 

หรือ “เตือนไม่เคยฟัง” เป็นคำตำหนิที่ไม่ควรใช้กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เช่น

“ถ้าเราระมัดระวังให้มากกว่านี้ก็คงจะดี”หรือ “ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน ครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”

7. “ไม่เข้าใจ คุณคิดได้ยังไง” 

เป็นคำพูดที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง แม้จะฟังดูคล้ายๆ ไม่มีอะไรแต่ก็แฝงความดูหมิ่นดูแคลนความสามารถของคนฟังไว้ในคำพูดนั้นด้วย

8. “ถ้ามอบหมายให้คุณทำ ผมทำเองดีกว่า” 

เป็นคำพูดของหัวหน้างาน ที่ไม่ควรพูดกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อมั่นในความสามารถ

และอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่เป็นมิตรด้วย

9. “ทำไม่ได้ ก็ลาออก” 

เป็นคำพูดเชิงลบ ที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง และเลือกใช้คำอื่นแทนเช่น “พยายามทำให้เต็มที่ก่อน” หรือ

“เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคุณ”

10. “งานง่ายๆ ก็ยังผิดพลาด” 

การทำงาน ย่อมเกิดความผิดพลาดได้ ควรหลีกเลี่ยงคำพูดนี้

และเลือกใช้คำพูด ที่เป็นการถนอมน้ำใจ หรือเลือกที่จะพูดตรงๆ ไปเลยว่า งานเกิดความผิดพลาดเพราะเหตุใด

คำพูดของคนเปรียบเสมือน 

ใ บ มี ด ที่แหลมคม ใช้ดีก็เป็นประโยชน์ 

การบริหารงานก็เช่นเดียวกันหัวหน้างานที่ดี

ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก 

เพราะนอกจากได้ใจลูกน้อง 

แล้วยังจะได้มิตรภาพที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

ขอขอบคุณ p e o p l e p l u s