หม้อดินใบเก่ากับรอบร้าวในใจ”อ่านแล่วมี กำลังใจ”

หม้อดินใบเก่ากับรอบร้าวในใจ ” อ่านแล่วมี กำลังใจ “…

เรื่องมันมีอยู่ว่า.. มีชายอินเดียคนหนึ่ง เมื่อช่วงสองปีที่ผ่านมานั้น ผู้คนต่างก็เห็นเขาจนชินตาว่า

บนบ่าของเขามี หม้อ ดิน ใบใหญ่วางอยู่ข้างละใบ หม้อ ดินใบหนึ่งมีรอยร้ าว ขณะที่อีกใบหนึ่งยังมี

สภาพที่สมบูรณ์สวยงามอย่ างไร้ที่ติหม้อใบที่สวยสวยงาม.. สามารถบรรจุน้ำไว้เต็มเปี่ยม

จากลำธ ารจนถึงบ้านเจ้านายขณะที่อีกใบหนึ่ง..

หม้อดินใบเก่ากับรอบร้าวในใจ ” อ่านแล่วมี กำลังใจ “…

เมื่อมาถึงปลายทาง กลับเหลือน้ำแค่ครึ่งเดียว

ก็เท่ากับว่า ชายผู้นี้ขนน้ำได้เที่ยวละหม้อครึ่งอยู่ทุกครั้งก็แน่ล่ะสิ หม้อดิน ใบสวยใบนั้นก็ย่อมภาคภูมิใจ

ในตนเองที่ทำหน้าที่ได้อย่ างสมบูรณ์แบบครบถ้วน ส่วนหม้อดิ นใบร้าว..นอกจากอดไม่ได้ที่จะรู้สึก

น้อยเนื้ อต่ำใจ ในความไม่สมประกอบของตนเองแล้วมันยังรู้สึกผิดกับการทำหน้าที่ได้ไม่เต็มเม็ด

เต็มหน่วยอีกด้วยหลังจากสองปีเต็ม ที่แบกความทุ กข์ ร ะท ม ข มขื่ นนั้นเอาไว้มันจึงตัด สินใจ

เอ่ยกับคนหาบน้ำว่า…

” อ่านแล่วมี กำลังใจ “…

“ ฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกิน ฉันอย ากขอโทษท่าน ที่ตลอดสองปีมานี้ ฉันทำงานให้ท่านได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

เนื่องจากเจ้ารอยร้ าว บนตัวฉันตอนนี้มันทำให้น้ำรั่วไหลไปตลอดทาง ”

เมื่อคนหาบได้ฟังเช่นนั้นแล้ว ก็พลอยรู้สึกเสี ยใจไปด้วย เขาจึงพูดว่า

“เอาล่ะ ระหว่างทางที่เราจะเดินกลับไปบ้านนั้น ฉันอย ากให้เธอลองสังเกต ด อ กไม้สวย ๆข้างทางเดินสักหน่อย

เธอไม่ได้สังเกตหรอว่าทำไม ด อ กไม้ป่าเหล่านั้น ถึงได้งอกงามเฉพาะฝั่งที่ฉันแบกเธอเท่านั้นนั่นเป็นเพราะ

ฉันได้ตระหนักในข้อจำกั ดของเธอ จึงอาศัยเงื่อนไขนี้ เพาะเมล็ดพันธุ์ด อ กไม้ป่าตรงทางเดินฝั่งที่ฉันแบกเธอเสมอมา

และในทุก ๆ วัน ขณะที่เราเดินกลับบ้านนั้น เธอเองก็ได้ช่วยฉันรดน้ำให้มันแล้วในสองปีนี้ ฉันก็ได้เ ด็ ด ด อ กไม้สวย ๆ

ไปปักแจกันให้เจ้านายของเราด้วยนี่ถ้าหากไม่มีเธอแล้วล่ะก็ เจ้านายของเราคงไม่มีโอกาสได้ด อ กไม้ป่า

อันแสนสวยงาม ที่ผลิ บานสะพรั่งอยู่ระหว่างทางมาประดับบ้านเป็นแน่ ”

จงจำไว้ใหดีนะ.. ” อ่านแล่วมี กำลังใจ “…

หากคนเราทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยรู้สึกภูมิใจในตนเองไม่เอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นมากจนเกินไปสิ่งไหนไม่ดี

ก็พย าย ามแ ก้ไ ขให้มันดีขึ้นเรียนรู้ในสิ่งที่ทำพลาด เรียนรู้แก่นแท้ของชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเราเติมเต็มและสมบูรณ์แบบ

ไม่ไปจมปลักอยู่กับความ อิ จ ฉา ริ ษ ย าความอย ากได้ อย ากมี ความล้ มเหลวความผิ ดหวัง การแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกัน..

บางทีนั้นเราก็ควรที่จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเอง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใคร

การที่เราเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั้น มีแต่จะทำให้เราไม่มีความสุขยิ่งถ้าคนๆ นั้นเขามีชีวิตที่ดีกว่าเรา

มันก็จะยิ่งทำให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตของตัวเราเอง

ขอคุณ : m e e y i m