บางคน ลาออก จากงาน เพราะไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน

บางคน ลาออก จากงาน เพราะไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน

หากมองถึงตำแหน่งที่สูงขึ้น ก้าวไกลกว่าเดิม  อย ากลองเปลี่ยนงานเป็นสายใหม่อย ากได้งานที่สบายใจเงินเดือนดีๆ

หรือจะได้ทำงานที่ต้องการตามที่ใฝ่ฝันส่วนน้อยที่ทำให้คน ลาออก สาเหตุของการล าออ ก

บางคน ลาออก จากงาน เพราะไม่ชอบเพื่อนร่วมงานหากมองถึงตำแหน่งที่สูงขึ้น ก้าวไกลกว่าเดิม  อย ากลองเปลี่ยนงานเป็นสายใหม่

ส่วนใหญ่เกิดจากเพื่อนร่วมงาน หลายคนยอมทิ้งงานที่รักเงินเดือนที่สูง

สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหตุผลที่จะ ลาออก ได้แล้วแต่รู้ไหมว่าเหตุผลพวกนี้เป็นเหตุผลส่วนน้อยที่ทำให้คน ลาออก

สาเหตุของการล าออ กส่วนใหญ่เกิดจากเพื่อนร่วมงาน หลายคนยอมทิ้งงานที่รักเงินเดือนที่สูงเพราะเพื่อนร่วมงาน

วาย ร้ า ย ในบริษัทหลายบริษัทต้องเสี ย คนเก่ง คนดี คนมีความสามารถไป โดยที่เจ้านายไม่รับรู้ถึงปัญหาตรงนั้น

เลยหลายคนสงสัยทำไมต้องยอมล าออ ก เพียงเพราะต้องการหนีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เพียงไม่กี่คนแต่คุณรู้ไหมว่า

ไม่กี่คนนั่นแหละที่มักสร้างปัญหา

และความเดือดร้อนมาถึงตัวเราเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่ดีก็มีเยอะ แต่หลายคนก็ดีแค่ต่อหน้า ลับหลังเรา

เขาจะดีกับเราจริงๆ เหรอมีกี่คนในโลกนี้ที่ชีวิตการทำงานต้องพังลงเพราะเพื่อนร่วมงาน เพื่อนที่เราไว้ใจสุดท้าย

ก็ แ ท ง ข้างหลังเรา หยิบเอาข้อเสียในงานของเราไปเป่าหูเจ้านายแน่นอนว่าหลังจากนั้นเราจะโดดเพ่งเล็ ง

ทำอะไรก็เป็นที่ขัดอดขัดในเจ้านาย สุดท้ายก็โดนบีบให้ออกแต่หลายคนก็หมดอนาคตเพราะอารมณ์ของตัวเอง

ด้วยอารมณ์โ มโ หเพื่อนตัว ร้ า ยทำให้ไม่ได้ไตร่ตรองหรือนึกคิดให้ดีก่อน ก็ตัดสินใจลาออก แต่พอมาคิดอีกที

ก็สายไปเสี ยแล้วงานมีเยอะก็จริง แต่งานที่เหมาะกับเรามีไม่เยอะนัก..อย่าเพิ่งใจร้อน ถามตัวเองให้ดีก่อนเดินไป

บอกเจ้านายไม่ว่าสาเหตุของการลาออกจะเป็นเรื่องอะไร อย่าเพิ่งบุ่มบ่ามเดินเข้าไปขอคุยกับเจ้านายเพราะการ

ลาออกคือความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งกิจวัตรประจำวัน งาน และสังคมลองให้เวลาตัวเองและถามตัวเองดีๆ

ทีละข้อว่าได้คิดตามนี้อย่างถี่ถ้วนแล้วหรือยัง

– ถามตัวเองว่ากำลังใช้อารมณ์อยู่หรือเปล่า

– ถามตัวเองว่าได้ลงมือแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วหรือยัง

– ถามตัวเองว่าได้คิดถึงงานใหม่ไว้ว่าอย่างไรบ้าง

– ถามตัวเองว่าได้วางแผนภาพรวมของชีวิตไว้ว่าอย่างไรบ้างทั้งการเงินและหน้าที่ความรับผิดชอบ

– ถามตัวเองว่า “อยากลาออกจริงๆ หรือ” สิ่งที่อย ากแนะนำให้คนวัยทำงาน ก็คือ จงหลีกเลี่ยงจากคนประเภทนี้

แล้วชีวิตการทำงานของคุณจะมีความสุขขึ้นเยอะ

– เขาจะหายตัวทุกครั้งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

– เขาจะทำให้ความผิ ด พล าดที่เกิดขึ้นเป็นของคุณคนเดียว

– เขาจะประกาศความผิ ด พล าดของคุณเสียงดัง และจะดังขึ้นอีกเมื่อหัวหน้าเดินผ่าน

– เขาไม่สนว่าคุณต้องการอะไร

– คนที่ไม่รักษาสัญญา ไม่ว่าจะเรื่องงาน หรือเรื่องอะไรก็ตาม

– เขาชอบทำให้คุณสงสัยในการตัดสินใจของตัวเอง มักทำให้การตัดสินใจของเราเกิดความลังเล

– เขาชอบใช้คำชมที่ฟังดู อั น ต ร า ย บางครั้ง อาจจะดูเหมือนคำปล อ บใจ แต่มันกลับแฝงไปด้วย มี ด ที่แ ห ล ม ค ม

แล้วตัวคุณล่ะ ลาออกจากงานครั้งล่าสุด เพราะอะไร เพราะงานจริงๆ หรือเพราะเงินเดือน หรือเพราะเจ้านาย

หรือเพราะเพื่อนร่วมงานไม่ดี หรือลาออกเพราะอารณ์ตัวเอง..อย ากจะขอแนะนำว่าการออกจากงานควรจะลา

ออกเพราะ “เหตุผล” อย่าลาออกเพราะ “อารมณ์”การลาออกด้วยเหตุผล หมายถึงการวางแผนไว้ว่าเราจะลา

ออกเมื่อไหร่ เพราะอะไร ที่ทำงานใหม่ดีกว่าที่ทำงานเก่าอย่างไรถ้าออกไปแล้วไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราจะ

ทำอย่างไรต่อไป ฯลฯ เป็นการลาออกที่เราสามารถตอบคำถามให้กับตัวเองได้ทุกคำถามการลาออกด้วยอารมณ์

หมายถึง การลาออกที่เกิดจากการตัดสินใจโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าส่วนใหญ่จะพูดออกมาในขณะที่

กำลังมีอารมณ์โ ก ร ธ โ มโ หหรือเ ค รี ย ด และเมื่อตัดสินใจว่าจะลาออกแล้วค่อยมาคิดในภายหลังว่าเรา

จะทำอย่างไรต่อไปคนบางคนอารมณ์ลาออกไปแล้วแต่ใจจริงยังไม่อย ากลาออก แต่เมื่อพูดไปแล้ว ก็ต้อง

ทำตามนั้น ยกเว้นคนบางคนที่โชคดีมีหัวหน้าที่เข้าใจก็อาจจะให้กลับไปทบทวนใหม่ แต่ถ้าหัวหน้าเขาก็ไม่ยิน

ดีกับเราอยู่ด้วยแล้วก็เท่ากับเข้าทางของหัวหน้าพอ ดีเลย