6 วิธีรับมือ เวลาลูกดื้อ ให้ทำแบบนี้กับลูก

1. ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้ แล้วหนูจะเป็นอย่ างไร

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะตามมา หรือผลที่จะตามมา ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิ ธีที่ลูกพูดมา

เพื่อให้เขารู้ว่า ถ้าเขาทำแบบนี้ จะได้รับผลแบบนี้

เขาจะสามารถรับผลที่ตามมาได้ไหมการทำแบบนี้จะส่งผลให้ลูกเชื่อใจเรา

และเมื่อเขามีปัญหาอะไร เขาก็จะมาปรึกษาเรา

2. หนูรู้สึกยังไงบ้าง หนูคิดอะไรอยู่

ปล่อยให้เขาได้แสดงออก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออกมา

อย่ าเพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไรเขาในเวลาแบบนี้

เพราะเวลาที่คนเรามีอ ารมณ์ติ ดค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟัง

ไม่รับเข้าหัวอยู่แล้ว ต้องรอให้อ ารมณ์เย็นลงซะก่อน

3. เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้พูดบ้าง ไม่ควรด่วนตัดสินใจด้วยตัวเอง

แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ตาม เขาอาจยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขา

ที่สำคัญ ไม่ควรต่อว่าลูกแต่ให้ทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากมุมมองของลูก

เพื่อให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้น

4. หนูตัดสินใจได้ไหมว่า เราควรทำอย่ างไรดี

เมื่อวิเคร าะห์เรื่องราวและผลที่ตามมาครบหมดแล้ว ลูกจะเลือกวิ ธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม

ที่สุดออกมาจนได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดเอาไว้

แต่เราต้องเคารพในการตัดสินใจของลูก เพราะถ้าเราพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูก

ไม่เชื่อใจ และไม่อย ากจะปรึกษาเราอีกเลย

5. หนูคิดว่าพ่อแม่ ต้องทำยังไงกับความผิดของหนู

เราสามารถหาทางออก และคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกได้ อาจจะเป็นการเสนอแนะ

แนวทางให้เขาให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับเรา

และเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

6. หนูอย ากให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเขาสักอย่ าง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือ

ลูกอย่ างเต็มที่เพราะพลังสนับสนุนของพ่อแม่ จะส่งความเข้มแข็งไปถึงลูก

ทำให้เขามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

7. ถ้าหนูทำผิดอีก คราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูก ให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจ และคิดหาวิ ธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

แล้วรอดูว่าเขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหม

ผู้ใหญ่อย่ างเราอาจจะคิดว่า ลูกไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้

เพราะอายุยังน้อย แต่จริง ๆ แล้วเมื่อถึงที่สุด

ลูก ๆ จะมีความสามารถ และวิ ธีการแก้ไขปัญหาได้เอง เหมือนกับสัญชาตญาณ

ในการเอาตัวรอดนั่นแหละ

ขอบคุณที่มา : aanplearn