ผู้หญิง ทุกคนหยุดสวยได้ แต่อย่าหยุดอย่าหยุดทำงานหาเงิน

เป็น ผู้หญิง ก็เก่งได้ อย่าให้เขามาดูถูกผู้หญิงอย่างเราๆ อย่าหยุดทำงาน อย่าหยุดหาเงิ นใช้เพราะว่า

สังคมมันจะให้เกียรติผู้หญิงที่รู้คุณค่าในตัวเอง และสร้างคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือแต่ง

งานแล้วก็ตาม ไม่ว่าแฟนจะมีฐานะอย่างไร ก็สามารถดูแลหรือซัพพอร์ตได้ดีแค่ไหน ก็ไม่ควรรอให้เขา

เลี้ยงอย่างเดียวแบบนั้นมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด คือ อย่าหยุดหาเงิ นเอง เพราะ ผู้หญิง ที่หาเงิ นเองได้

มันมีเกียรติสังคมเขาจะยอมรับผู้หญิงเก่ง ที่ไม่พึ่งพาคนอื่นมันดูน่าเชื่อถือ มันเท่กว่ามันคูลกว่าที่สำคัญ

คือสบายใจกว่า ขอเงิ นคนอื่นใช้มาก เราจะใช้เงิ นที่เราหามาด้วยตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ โดย

ที่ไม่ต้องรอ หรือมานั่งเกรงใจคนอื่นเลย การมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงิ นคนอื่นมันจะทำให้เราเคารพตัวเอง

น้อยลงไปเรื่อยๆ และนานวันเข้าเราจะเลิกภูมิใจกับตัวเองในท้ายที่สุด เราจะกลายเป็นคนที่ดูถูกตัวเอง

ไปแบบไม่รู้ตัวพอมารู้ตัวอีกที ก็จำไม่ได้ว่า เราเคยเป็นใครมีคุณค่าอย่างไรบ้างความสุขที่สร้างได้ด้วย

ตัวเอง มันเป็นแบบไหนเคยทำอะไรสำเร็จมาสักอย่างไหม เราเคยได้รับน้ำเสียงชื่นชม จากคนรอบข้าง

อย่างไรเคยยิ่งใหญ่อย่างไร เคยภาคภูมิในตัวเองแค่ไหน ก็ลืมไปหมดเพราะเราเคยชินไปแล้ว กับการ

มีชีวิตแบบพึ่งพาคนอื่น ฉะนั้นลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเอง อย่าคิดที่จะให้คนอื่นมาเลี้ยงคุณ อย่าให้

สังคมมองข้ามคุณค่าในตัวเราไปอย่าทำให้ตัวเองหมดความน่าเคารพนับถือ จากคนอื่นอย่าหมดความ

เคารพในตัวเองเพราะคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วส่งมอบสิ่งเหล่า

นี้ต่อไป ให้กับผู้อื่นเสมอ สิ่งเหล่านี้แหละทำให้ตัวเราและคนรอบข้างมีความสุข และคุ้มค่าอย่างที่สุด

ที่ได้เกิดมาได้ใช้ชีวิตร่วมกันจำไว้นะเป็นผู้หญิงหยุดสวยได้ แต่คิดอย่าหยุดทำงานหาเงิ นใช้เอง

ขอบคุณ palmNichaphat