5 วิธีคิด ที่ทำให้เรา พึ่งพา ตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ

ตอนเล็ก พึ่งพา พ่อแม่เรียกว่า ได้รับการเลี้ยงดู

ตอนโตยังพึ่งพา พ่อแม่เรียกว่าชาวเกาะ พึ่งพา ตัวเองได้จึงชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่

พึ่งพาตัวเองได้ จึงยิ้มได้อย่ างภูมิใจ ทรัพย์สินไม่มากแต่รู้จักหา ไม่มีบ้านไม่มีรถแต่รู้จักสร้าง

เหนื่อยแล้วท้อแล้วรู้จักลืมทุ กข์ ร้องไห้แล้วรู้จักปลอบตัวเอง

คนอื่นให้คุณได้ ก็แค่ต้นกล้า ลงมือปลูกเอง จึงได้รับร่มเงา ตอนอับจนอย่ ากล่าวโ ทษที่คนอื่นไม่อุ้มชู

ตอนวิกฤติอย่ าคับแค้ นที่คนอื่นไม่ค้ำจุน หากคุณแข็งแกร่ง..ปัญหาที่เจอก็คือ แรงส่ง

หากคุณกล้าหาญ..วิกฤติที่เจอก็คือโอกาส ยึดในอัตตาอาจนำพาให้ตนหลงทาง

ยึดในผู้อื่นอาจทำให้หมด ความเป็นตัวของตัวเอง  มุมานะไว้นะพึ่งพาตัวเองได้ทุ กสิ่งย่อมเป็นของคุณ

เข้มแข็งไว้นะพึ่งพาตัวเองได้ แม้ไร้เสี ยงปรบมือจากผู้คนแต่ตัวคุณ ย่อมภูมิใจ พึ่งพาตัวเองได้

คือคนจริงการหัดให้ตัวเอง ได้ลองอยู่ตัวคนเดียวดูบ้าง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

นี้คือวิธีที่ทำให้เราอยู้คนเดียวได้ และยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ

1. เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม

คนเราจะรู้สึกว่าตัวเอง สามารถมีชีวิตอยู่ได้ดี และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ก็ต่อเมื่อได้ก้าวผ่ านอุปสรรค

และปัญหาต่าง ๆ ไปด้วยตัวเอง แค่เพียงลำพังบางที การอยู่ตัวคนเดียว หรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียว

ได้จึงอาจจะ ไม่ใช่เรื่องที่ดูแ ย่มากเสมอไป เพราะในบางครั้งบทเรียน

ทั้งหลายของชีวิต ก็อาจจะได้มันมาจากประสบการณ์เหล่านี้

2. ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เวลา” มักพรากใครหลาย ๆ คนให้เดินออกไป จากชีวิตในแบบที่เราเอง

ก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกันอยู่เสมอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในบางที ความรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหลาย

จะก่อตัวขึ้นภายใน จิตใจ จนทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอที่มี ดังนั้น การใช้ชีวิตคนเดียว

ให้เป็นคือเรื่องสำคัญ อีกเรื่องหนึ่ง ที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้เพราะไม่ใช่

ที่ว่าทุ กสิ่งบนโลกใบนี้ จะสามารถคงอยู่ได้ตลอดไป ไม่เว้นแม้แต่ตัวของเราเองด้วยก็ตาม

3. เอาแน่เอานอนไม่ได้กับใจของคนอื่น

เพราะใจคนเราสามารถเปลี่ยนไป อย่ างเอาแน่เอานอนอะไร ไม่ได้ในทุ กวินาที

และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งของชีวิตใคร บ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างกันไป

ตลอดการเตรียมพร้อม รับมือกับความเปลี่ยนแปลง หลาย ๆ อย่ างจึงอาจมีส่วนช่วย

ให้สิ่งที่ต้องเผชิญหน้านั้น ไม่ใช่เรื่องย ากเกินรับมือไหว

4.ไม่ต้องเป็นภาระหรือสร้างความเดื อดร้อนให้กับใคร

ในแง่ของความเป็นจริง คือคนเราควรหัดใช้ ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง หรือช่วยเหลือตัวเอง

ให้ได้อย่ างเต็มที่เสี ยก่อนและเมื่อไม่ไหว หรือคิดว่า ทำไม่ได้แล้วค่อยหันหน้าไป

พึ่งพาความช่วยเหลือ จากคนอื่นซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะทำให้เรารู้สึกถึงได้ ถึงคุณค่า

ที่มีอยู่ในตัวเอง มากยิ่งขึ้น เพราะการหลีกเลี่ยงเป็นตัวภาระ

หรือการสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างลดน้อยลง

5. ทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่

การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง แค่เพียงคนเดียว มักจะทำให้เรารู้สึกได้ ถึงความเป็นอิสระ

และสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วง

หรือเป็นกังวลว่าใคร จะรู้สึกอย่ างไรถือเป็นการสร้างความสุขง่าย ๆ ให้กับตัวเอง

ได้อีกในอีกหนทางหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องเดื อดร้อนใครอีกด้วย

ขอบคุณที่มา : postkidde