ชีวิตคู่ ไม่จำเป็นต้องมีมือที่สาม ถูกใจกับถูกต้องเราต้องแยก

ชีวิตคู่ อย่าให้มือสามเข้ามาเป็นสิ่งที่ถ่วมความเจริญของชีวิต

เพราะถูกใจกับถูกต้องมันคนละเรื่องเดียวกันหลายคนประกาศกร้าว ในช่วงหนุ่มสาวว่า ยุคของผัวเดียว เมียเดียวจบไปแล้วยุคหลาย

ผัวหลายเมียมาถึงแล้ว ใครยังรักษาศีลข้อสามโค้ดส่งฟรีถือว่าเชยไม่ยอมรับความจริงโลกสวยไม่เข้าท่า สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือส่วนใหญ่

คนที่ใช้ชีวิตตามความเชื่อแบบนั้นมักแก่ตัวลง สู่ความเงียบเหงาและความไม่เข้าใจ ว่าตัวเองผิดพลาดอย่างไรทำไมถึงรู้สึกผิดปกติ

อยู่เกือบตลอดเวลา ตัดเรื่องความถูก ความผิด ทิ้งตัดเรื่องศีลธรรมออกไปเหลือแต่เรื่องของความรู้สึกทางใจ เราจะพบว่าใช้ชีวิตอย่างไร

ไปนานๆ ความรู้สึกทางใจจะเกิดขึ้นตามนั้นซึ่งก็วัดได้อย่างดีว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ ถ้ามองเสียแต่เนิ่นๆว่าการใช้ชีวิตคู่คือการเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้น ชีวิตคู่ ก็คือแบบฝึกหัดที่จะเอาความเห็นแก่ตัวออกไปแล้วเอาความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้ามามีสมาธิ

มีโฟกัสอยู่กับคนคนเดียว กระทั่งเหลือใจเดียว สงบได้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่หลายใจวอกแวกกับใครบ้างก็ไม่รู้แต่ถ้าคำว่าชีวิตคู่

ไม่เคยอยู่ในหัว มีแต่กลัวจะไม่ได้เปลี่ยนรสชาติ อันนั้นจะนำไปสู่การไม่มีใจจริง ให้ใครไม่มีสมาธิ ที่จะโฟกัสอยู่กับใคร ไม่พัฒนา

ความเห็นอกเห็นใจใครจิตจึงนิ่งไม่เป็น เห็นแต่ความว้าวุ่นไปกับคาวกามที่ผิดแผกจึงย ากจะมีความรู้สึกดีๆสะอาดๆให้ตัวเองคนเรา

ไม่มีทางรู้สึกถูกต้อง จากการทำร้า ยจิตใจคนอื่นไปเรื่อยๆบอกเลิกกับใครต่อใครไปเรื่อยๆ เพียงเพื่อจะพบว่า เหลือตัวเองอยู่คนเดียว

เป็นคนเดิม คิดแบบเดิม เห็นแก่ตัวเท่าเดิม เหมือนชีวิตผ่านไปไม่ได้พัฒนาจิตใจขึ้นเลยจิตดิบอย่างไรก็ดิบอย่างนั้น หรือหนักกว่านั้น

ไม่เห็นแววสุกสว่างกว่าเคย แม้แต่น้อยสุดท้ายสิ่งที่นึกว่า เป็นสีสันเหลือแค่ความฝันที่จับต้องไม่ได้ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่ได้

โดยเฉพาะในย ามเบื่อหน่าย ความรู้สึกทางเพศแล้ว ต้องการความสงบสุขทางใจแล้วมองไปมองมา ก็เห็นแต่ใจ ที่ไม่จริงของตัวเอง

จะกวาดตาหาใคร ก็เจอแต่ความรู้สึกที่ผิวเผินผ่านมา เพื่อจะผ่านไปทั้งนั้นและเหมือนเหลือเวลาไม่พอ ที่จะรู้จักกับชีวิตแบบลงหลัก

ปักฐานกับใครเสียทีด้วย ครั้นจะไปบวชก็บวชไม่ลง เพราะรู้ตัวว่าขี้เหงาชนิดสายเกินแก้ตอนเลือกคู่คุณอาจไม่ทราบว่าตัวเองเลือกคู่

พัฒนาหรือคู่เสื่อมกันแน่ ในระยะย า ว แต่การเลือกที่จะรักษาชีวิต คู่สุดท้ายแม้ไม่สำเร็จแม้ล้มเหลวแม้ต้องแยกทางอย่างน้อย

คุณก็ผ่านแบบฝึกหัดที่จะมีใจเดียวมีใจที่ไม่รู้สึกผิดปกติไม่มี ดวงจิตที่แตกแยกเป็นเสี่ยงๆไม่ต้องฟุ้งซ่านคิดถึงใครต่อใคร

ในทางต่ำมั่วไปหມด