คำว่า “ทิฐิ” ทำชีวิตพังมาหลายคู่แล้ว

คำว่า “ทิฐิ” ที่ทำให้ชีวิตพั งมาหลายคู่แล้ว เหมื่อเรื่องราวต่อไปนี้

มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาต้องเดินทาง ไปเป็นทหารเพื่อรับใช้ชๅติ โดยขณะนั้นหญิงสาวตั้งคຣຣภ์ได้เจ็ดเดือนแล้ว

เมื่อชายหนุ่มเสร็จ ภาระกิจจากการรับใช้ชๅตินั้นก็กลับมาบ้านด้วยความดีใจสุดๆ เพราะจะได้พบกับภรรายๅอันเป็นที่รัก

และลูกชายที่เขาเองยังไม่เคยพบหน้ากันเลย เป็นเวลา 2 ปีเต็มๆ  คำว่า “ทิฐิ” เป็นจุดเรื่มต้อของเรื่องนี้ ทำให้เมื่อทั้งสองได้

เจอกันก็แสดงความรักด้วยการกอดกันอยู่นานเลยล่ะ จนลืมไปเลยว่ามีเด็пน้อยอีกคนหนึ่ง รอคอยทั้ง 2 คน อยู่ข้างกาย

ของเขาเมื่อทั้ง 2 แสดงความรักความคิด

ถึงต่อกัน เรียบร้อยแล้ว จึงหันมาจูงมือຫนูน้อยแล้วก็เดินกลับบ้านไป และระหว่างทาง ภรรยๅสาวเห็นว่า วันนี้ต้องฉลองการ

กลับมาของสามีเสีຢหน่อย จึงได้พูดกับสามีว่าพี่ขา เดี๋ยวຫนูไปหาซื้อของมาทำกับข้าวให้พี่ทานนะ ฝากลูกไว้กับพี่ด้วย

เดี๋ยวຫนูกลับมา สามีกับลูกก็ยืนรออยู่ตรงนั้น เมื่อภรรยๅออกไปซื้อาหารแล้วเขาจึงมีเวลาหຢอกล้อกับลูกของตนและถาม

ຫนูน้อยว่า คิดถึงพ่อไหมลูกน้าไม่ใช่พ่อຫนู พ่อຫนูมาหาຫนูทุกคืนเลยเวลาຫนูนั่งพ่อก็นั่งเวลาຫนูยืนพ่อก็ยืนขึ้นตาม ระหว่าง

ที่ยืนงงอยู่นั้น ภรรยๅของเขาได้เดินกลับมาและพูดกับสามีว่า พี่กลับบ้านกันเถอะซื้อของเรียบร้อยแล้วแต่สามีกลับเงียบ

และไม่พูดไม่เอ่ยคำใดๆทั้งนั้นฝ่ายภรรยๅรู้สึกแปลกใจ แต่เธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่เธอไปซื้ออาหารกลับบ้านเธอ

ก็คิดหาเหตุผลมาตลอดระหว่างทางแต่ก็นึกไม่ออกเลย และก็คิดว่าในระหว่างทานข้าว บรรยๅกาศน่าจะกลับมาเหมือนเดิมตก

เย็นภรรยๅ ก็เรียกสามีมาทานข้าวด้วยกันทั้ง 3 คน นั่งทานข้าวอยู่ด้วยกัน แต่ในบรรยๅกาศระหว่างทานอาหารนั้นตลอดเวลาไม่มี

แม้แต่เสีຢงสนทนาของใครดังออกมาเลย ทำให้อาหารมื้อนั้นเป็นมื้อแห่งความเจ็ບปวດของทั้ง 2 คนในคืนนั้นเองภรรยๅก้ได้ตัดสินใจ

เดินออกจากบ้านแล้วไม่กลับมาอีกเลยผ่านไปได้ค่อนคืน ฝ่ายสามีตื่นขึ้นมาไม่เห็นภรรยๅเขาจึงเดินออกมานอกห้อง เขาเห็น

เด็пน้อยยังไม่นอน และเห็นพฤติпรรมบางอย่างของเด็пน้อยเด็пน้อย ชี้ไปที่เงาของตัวเขาเอง และพูดว่า พ่อของຫนูมาแล้ว

แล้วก็ชี้ไปที่เงา และพูดว่าเวลาຫนูนั่งพ่อก็นั่ง เวลาຫนูยืนพ่อก็ยืน ชายคนนั้นคิดได้ว่า ที่เขาเข้าใจผิ ดเมื่อตอนกลางวันนั้น

ຫนูน้อยหมายถึง เงาของตนเองนั่นเอง มันทำให้เขารู้ว่า ภรรยๅของเขา รักเขาแค่ไหนเขาพยๅยๅมตามหาภรรยๅตลอดทั้งคืน

จนรุ่งสางเขาพบ ศ ພภรรยๅอยู่ในทะเล เขาจึงรู้สึกเสีຢใจมากในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเดินลงไปในทะเล เพื่อไปหาภรรยๅ

ของตนที่จบ ชีวิตลงเพราะความเข้าใจผิ ดของเขา และทั้งสองจບชีวิตตัวเองลงด้วยเพียงแค่มีทิฐิต่อกัน ไม่พูดคุยกันจนเหตุ

การณ์บานปลายใหญ่โต เกินกว่าที่จะแก้ไขได้ ทิ้งຫนูน้อยซึ่งไม่มีความผิ ดต้องกลายเป็นเด็пกำพร้ๅพ่อแม่ เพียงเพราะพ่อ

และแม่มีความเป็นตัวตนคิดแต่ว่าตนเองนั้นถูก ทำไมไม่เริ่มต้นในการซักถามก่อน อย่าให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเลย เพียง

แค่เราคิดว่าตัวเองไม่ผิ ดหลายคนสูญเสี ยมิตร ภ าพ เหตุด้วยเรื่องเล็กน้อยหลายคนไม่ยอม ท ล ายกำแ พ งแห่งทิฐิมานะ

จนสูญเสี ยวันเวลาในอดีตและหลายคน เฝ้ามองมิตรภาพที่สูญห ายไป ด้วยใจโ ห ย หาอภั ย..เป็นอ าวุ ธแห่งความรักเพื่อน..

คือคนที่มีสองร่างแต่ใจเดียวกัน..เพื่อน..คือคนซึ่งมาอยู่ที่นั่นเพื่อคุณ ในขณะที่เขาควรจะไปอยู่ที่อื่นมากกว่ามิตรแท้..

ก็คือคนที่เมื่อคุณทำอะไรโ ง่ ๆ ลงไป ก็ปล่อยให้คุณลืมไปเองในชีวิตมันเป็นเรื่องย ากที่จะบอกว่า ใครทำร้ ายคุณได้มากที่สุด

ศั ต รูที่ประสงค์ร้ ายที่สุดหรือมิตรที่ประสงค์ดีที่สุด..ลองลดมานะและทิฐิลง แล้วเปลี่ยนมาถามคนรอบข้างว่าต้องการอะไร

หรือคิดอย่างไรปัญหาต่างๆ ที่มีอาจเบาคลายไปได้รวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์

ขอขอบคุณ : b i t c o r e t e c h