อยู่ต่อหน้าคนใจแคบ “ให้แกล้งโ ง่” (เขียนไว้ดีมาก)

เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก…“ต่อหน้าคนใจแคบให้แกล้งโ ง่”

สมัยก่อน…มีแม่ทัพคนหนึ่งเล่นหมากล้อมเก่งมาก ไม่ค่อยมีคนเล่นชนะได้ วันหนึ่งแม่ทัพออกรบ

ผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่ง มีป้ายติดว่า “เล่นหมากล้อมอันดับ1ของประเทศ”

แม่ทัพไม่เชื่อจึงเข้าไปหาเจ้าของบ้านและเล่นด้วย ปรากฎว่าเจ้าของบ้าน แพ้ทั้ง 3 กระดานแม่ทัพ

หัวเราะอย่างพอใจแล้วบอกว่า “แกเอาป้ายลงได้แล้ว”แล้วแม่ทัพก็ไปออกรบด้วยความดีใจไม่นาน…

แม่ทัพรบชนะกลับมาผ่านมาที่เดิม ก็ยังเห็นป้ายแขวนอยู่ที่บ้านหลังเดิมแม่ทัพจึงเข้าไปหาเจ้าของบ้าน

เจ้าของบ้านจึงขอท้าดวลกับแม่ทัพอีกปรากฎว่าครั้งนี้!!แม่ทัพแพ้ทั้ง 3 กระดาน แม่ทัพประหลาดใจมาก

ถามเจ้าของบ้านว่าเพราะอะไร?เจ้าของบ้านตอบว่า “ครั้งก่อนท่านมีภารกิจออกรบ ข้าน้อยจะไปลบ

เหลี่ยมทำให้ท่านหมดขวัญกำลังใจไม่ได้ แต่ครั้งนี้ท่านชนะ กลับมาข้าน้อยก็ไม่ต้องออมมือแล้วครับ”

คนที่เก่งจริงในโลกนี้คือ“คนชนะได้” แต่ไม่จำเป็นต้องชนะมีใจกว้างขวางพอที่จะให้การใช้ชีวิตก็เหมือนกัน…

รู้…”ไม่จำเป็นต้องพูด”ไม่พูด…”ช่ว่าจะไม่รู้”หากคุณพูดในสิ่งที่คุณรู้ แต่เป็นเรื่องที่เจ้าของเรื่อง ไม่อย ากให้รู้

หรือไม่คิดว่าคนอื่นจะรู้คุณไม่ได้มิตรแต่ได้ศัตรู คนทุกคนบอกว่ารับความจริงได้ต้องการให้คุณพูดความจริง

แต่พอคุณพูดแล้วใช่ว่าจะรับได้ทุกคนอาจจะโกรธคุณอีกต่างหาก ที่ดันมารู้ความจริง ที่บอกให้คุณพูดความ

จริงเขาแค่ต้องการจะรู้ว่า คุณรู้เท่าไหนแต่ไม่ได้หมายความว่ารับความจริงได้ เมื่อรู้ว่าคุณรู้เยอะมากเยอะกว่า

ที่เขาคาดไว้เขา ย่อมโกรธคุณเพราะ“คุณรู้ทัน”

ขอขอบคุณ:read555